Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Б

Багатомарочний підхід — стратегія, за якої продавець розробляє дві або більше марки для однієї категорії товарів.

Бажаний колектив — група людей, до якої індивід бажає належати.

Бажані товари — товари, які приносять велике миттєве задоволення, і мають істотні переваги в довгостроковій перспективі.

База даних про покупців — організований масив вичерпної інформації про окремих (або потенційних) покупців, включаючи зведення географічного, демографічного, психографічного характеру, а також дані про купівельну поведінку.

Базисний аналіз — порівняння товарів і процесів підприємницької діяльності компанії з товарами і процесами конкурентів або провідних компаній інших галузей для передбачення способів підвищення якості товарів і ефективності роботи компанії.

Баланс — фінансовий документ, який демонструє активи, пасиви і власне капітал на певну дату.

Бізнес-портфель — перелік видів діяльності компанії, а також товарів, які вона виробляє.

Біржа бартерна — товарна біржа з натуральним товарообміном, виникає за умов дефіциту продукції і є перехідною формою, яка відбиває розвиток ринку за браком вільного ціноутворення. Коли істотні обмеження у цій сфері зникають, бартерні операції стають непотрібними.

Біржа товарна — різновид товарного ринку оптової купівлі-продажу товарів масового виробництва, де реалізацію здійснюють без попереднього огляду за зразками і стандартами за заздалегідь установлених розмірів мінімальних партій. На Б. т. формуються ринкові ціни залежно від фактичного співвідношення попиту і пропонування.

Біржа — найрозвинутіша форма постійно функціонуючого оптового ринку, де укладають угоди щодо купівлі і продажу цінних паперів (фондова біржа) або масових товарів, які продають за стандартами і зразками (товарна біржа).

Брокер — оптовик, який не має права власності на товар. Основна функція Б. полягає в тому, щоб організувати зустріч продавця і покупця та взяти участь у переговорах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+