Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ДОДАТОК 1. Інформація, яка необхідна перед написанням бізнес-плану

Інформація про фірму-заявника

(Свідоцтво про реєстрацію, Статут, баланс)

·         Назва, поштові та банківські реквізити фірми.

·         Час роботи (існування), організаційно-правова форма.

·         Прізвища та ініціали засновників, директора, їх повноваження.

·         Основні напрямки діяльності фірми.

·         Кількість працівників (штатний розпис), наявність робочих приміщень, наявність основних засобів, результати роботи за останній звітний період – в натуральному виразі.

Необхідні документи

·         Свідоцтво про реєстрацію підприємства

·         Статут

·         Балансові звіти за останні 3 роки, Звіти про фінансову діяльність (ф.2) за той же період, декларація про прибутки підприємства

·         Договір оренди приміщення (документи, що засвідчують право власності)

·         Діючий штатний розпис

·         Кредитна історія (підприємства, директора, власників)

·         Технічні характеристики обладнання – рекламні проспекти, буклети

·         Пропозиції з застави майна

·         Резюме: досвід роботи, освіта, інші вміння та навики керівника

·         Рух коштів на розрахунковому рахунку

Інформація про проект

·         Яке обладнання (інші основні засоби чи матеріальні цінності) Ви плануєте придбати за рахунок одержаної позики

·         Основні техніко-економічні показники обладнання, ціна, продавець, місце та умови придбання (нове/вживане, гарантійний термін, післяпродажне обслуговування, хто виконує роботи по встановленню та налагоджуванню, доставка).

·         Які додаткові можливості дасть придбане обладнання: впровадження нової технології, збільшення обсягу виробництва продукції, випуск на ринок нового товару

·         Скільки робочих місць буде створено в результаті впровадження проекту, кваліфікація та посадові оклади працівників

·         Прогноз обсягу ринку для планованого товару (послуг)

·         Список закладів, що надають аналогічні послуги (конкуренти): ціни, переваги, недоліки, перспективи

·         Схема рекламування послуг, додаткові заходи з сприяння збуту

·         Деталі впровадження проекту:

o    чи потрібні додаткові ліцензії, дозволи на дані послуги

o    яке додаткове дообладнання приміщення

o    як здійснюється охорона

o    які кошти передбачено витратити для цього

o    які є альтернативи

o    які, скільки, за якою ціною, на яку суму в місяць, квартал, рік потрібні витратні матеріали

o    ким, звідки, на яких умовах, якими партіями поставлятимуться

·         За рахунок яких коштів буде фінансуватися проект

o    позичка Бізнес-центру

o    власні кошти

o    інші залучені кошти (умови, гарантії)

·         Які ризики та збитки можуть очікувати проект

·         Пропонована застава

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+