1. Rocznik Statystyczny 1973, ss. 535, 538.

2. Societe des Nations. «Journal Officiel», fevrier, 1937, p. 153-154.

3. W. Hunziker, K. Krapf: Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. W pracy: «Tlumaczenia materialow dotyczacych statystyki ruchu turystycznego w roznych krajach». Warszawa, 1961, s. 35-36.

4. M. Boyer: Obliczenie ruchu turystycznego na szczeblu panstwowym na przykladzie Francji. W pracy: «Tlumaczenia materialow dotyczacych…» op. cit., ss. 146-150.

5. A. Bormann: Die Lehre vom Frerndenverkehr. Berlin, 1931, S. 10.

6. K. Libera: Migdzynarodowy ruch turystyczny. Wroclaw PTE, 1965, s. 6.

7. L. I. Lickerish, A. Q. Kershaw: The Travel Trade. London, 1958, Practical Press LTD, p. 105 i nast.

8.  J. Dumazedier: Realites du loisir et ideologies. «Esprit», 1956, 6, wydanie specjalne, ss. 891-895 i Vers une civilisation du loisir? Paryz, 1962, Ed. du Seuil.

9. G. Lepori: Allocution. «Congres international du tourisme social», 34 des Publications de Ia Federation Suisse du Tourisme, Berno, 1957, s. 51 oraz Introduction, tamze, s. 13.

10. J. Rosner: Zagadnienia czasu pracy. Waszawa, 1962, KiW, rozdz. V.

11. B. Biegeleisen-Zelazowski: CeIe i zadania nauki pracy. W pracy: «Wiedza pracy ludzkiej». Wyd. II, Warszawa, 1961, KiW, ss. 38-39, 73.

12. M. Reynaud: Ewolucja pracy przemyslowej. W pracy: «Wiedza pracy ludzkieu». Wyd. II, Warszawa, 1961, KiW, s. 103.

13. J. Fourastie: La civilisation de 1975. Paryz, 1953, Press. Univ. De France, ss. 18-19.

14. G. Myrdal: Les aspects economiques de la sante. «Revue economique», 1952 6, p. 796.

15.M. L. Rodwin: La politique urbaine dans les regions en voie de developpement. «Planification economique regionale», Paryz, 1966, OECE, s. 231.

16.F. Lapa: Quelques problemes economiques de la formation touristique. «Revue de tourisme», 1964, 3, p. 143-145.

17.M. Boyer: Obliczenie ruchu.., op. cit., ss. 127-161.

18.G. Labeau: Badanie ruchu turystycznego w Belgii. W pracy: «Tlumaczenia materialow dotyczgcych statystyki ruchu turystycznego w roznych krajach» wyd. przez ZPiEZT przy SGPiS, Warszawa, 1961, ss. 9-10.

19.G. Menges: Zur Okonometrie des touristischen Konsums. Ein Okonometrisches Modell des schweizerischen touristischen Konsums der Jahre 1929 bis 1959. «Zeitschrift fur Fremdenverkehr», 1966, 1, S. 13.

20.K. Krapf: L'analyse de touristique regionale dans le cadre de L¢AIEST. «Revue de tourisme», 1959, 3, p. 118.

21.A. Losch: Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. Warszawa, PWE, 1961, ss. 16, 268-271.

22.M. Baud-Bovy: Definicja zagospodarowania turystycznego. «Ruch turystyczny», 1966, 2, ss. 24-26.

23.J. Kruczala: Turystyka w planowaniu regionalnym. «Problemy ekonomiczne», 1966, 2/18, ss. 14-22.

24.M. Baud-Bovy: Definicja zagospodarowania turystycznego. Warszawa, SGPiS, 1965, ss. 17-23 (maszynopis powielany).

25.J. de Arespacochaga Felipe: Le role de letat et du secteur prive dans le developpement du tourisme. W pracy: Seminaire de Recherches Touristiques. Praga, UIOOT, 1964, p. 4.

26.M. Martiotti: Inwestycje i finansowanie hotelarstwa we Wloszech. «Ruch turystyczny», 1959, 1, s. 86.

27.P. Sulmicki: Stopa procentowa i jej rola w planowaniu i zarzadzaniu gospodarczym. «Wiadomosci NBP», 1967, Ns 8, s. 309.

28.Pocznik Statystyczny. Warszawa, 1972, ss. 112, 156.

29.B. Zandberg: Zalozenia do budowy mikrohotelu w Polsce. «Ruch turystyczny», 1961, 2, ss. 112-113.

30.Maly Rocznik Statystyczny, Warszawa, 1971, s. 217.

31.Commission Europeenne de Tourisme. Livre Blanc sur 1'Etablissement d'une Politique du Tourisme en Europe. Bruksela, 1956, «Est - Quest».

32.P. Bernecker: Methodes supports de la publicite touristique. «Travel Research Journal», 1961, kwiecien, s. 117.

33.A Gruntal: Research in Tourism in Hawaii. «Revue de tourisme», 1961, 2, p. 62-64.

34.R. Baretje: Importancia limites del turismo como factor de mejora del comercio exterior de los paises en via de desarrollo. «Estudios Turisticos», 1965, i 7, p. 64.

35 St. Zurowski: Przemyst bez kominow. «Kultura», 1965, p. 12. IX. K. Libera: Turystyka do Polski z krajow kapitalistycznych. «Ruch turystyczny», 1964, 3, s. 5.

36.A. Mariotti: Turystyka i bilans platniczy Wloch. «Ruch Turystyczny», 1961, 1, s. 49 oraz I. Bognar: Turystyka jako czynnik rozwoju ekonomicznego. «Ruch turystyczny», 1966, 1, ss. 10-12.

37.K- Krapf: W pracy zbiorowej: Les pays en vice de developpementen face du tourisme. Introduction methodologique. Berno, 1962, Gurten-publikacja AIEST (Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme), p. 43.

Magistr.ua
ij 
ʳ :
-
+
:
-
+
660
ij