Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Якісне дослідження — пошукове дослідження, що проводиться з метою виявлення спонук, реакцій і поведінки споживачів. Проведення фокус-груп, інтерв’ю і метод стійких матриць — методи, якими послуговуються в ході цього дослідження.

Якість — сукупність властивостей, що визначають ступінь придатності товару для використання його за призначенням. Вибір способу визначення Я. залежить від характеру товару, практики, що склалася в міжнародній торгівлі даним товаром.

Якість товару — здатність товару виконувати призначені функції; включає загальну міцність, надійність, точність виготовлення, легкість в експлуатації і ремонті, а також інші важливі властивості.

Ярмарок оптовий — форма оптових закупівель і продажу товарів, місце укладання договорів на постачання всіх видів продукції за умов ринкової економіки. У маркетингу — форма просування товару.