Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. С. А. Подолинський

С. А. Подолинський

Певний час був послідовником Маркса, вбачаючи його прогресивність. Його «Праця людини і її відношення до розподілу енергії» (опублікована 1880 р.) привернула до себе міжнародну увагу.

Раніше застосовували поняття «принцип Подолинського», зміст якого полягав у тому, що частка в соціальному продукті праці дорівнює одній одиниці енергії, тоді як частка сонячної енергії становить 20 одиниць. Обґрунтованість, фундаменталізм поглядів ученого послужили підвалинами сучасної екології.

Ф. Енгельс особисто знав Подолинського, був знайомий з його працями, але вважав, що залежність між промисловістю та сільським господарством з використанням фізики непродуктивна.

Для сучасної економічної думки включення біосфери в економічну діяльність людини не викликає енгельсового скепсису. Варто також відзначити, що енергетизм критикував В. І. Ленін.

Погляди С. А. Подолинського вплинули на теорію «ноосфери» В. И. Вернадського. Індустріальна діяльність людини послужила основою нової геологічної ери — антропогенної.

Отже, неминуча поява теорій, які шукали способів і засобів розв’язання суперечностей індустріалізму.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+