Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.2. --- Тема 2. ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ

1. Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення.

2. Потреби і споживчі блага. Корисність споживчих благ. Закон спадної граничної корисності.

3.Фактори (ресурси) виробництва, їх характеристика. Плата за ресурси. Обмеженість економічних ресурсів.

4. Альтернативність   використання   ресурсів   і   необхідність раціонального вибору. Крива виробничих можливостей.