Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.6. Забезпечення фінансової стійкості банку

6. Забезпечення фінансової стійкості банку

1 Економічні нормативи регулювання діяльності банків. Ліквідність та платоспроможність банку.

2          Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій.

3          Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Доходи і витрати банку.

Література

1.   Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00.

2.   Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Постанова Правління Національного банку України № 279 від 06.07.00; зареєстровано в Міністерстві юстиції України зі № 474/4695 03.08.00.

3.   Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльносі банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України №368 від 28.08.01; зареєстровано в Міністерстві юстиції України ЗІ №841/6032 26.09.01.

4.   Про затвердження Положення про порядок розрахунку резерву ні відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними пане рами: Постанова Правління Національного банку України № 629 від 30.12.99; зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 45/42п<і

26.01.00.

5. Про затвердження Положення про застосування Національним
банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Постанова Правління Національного банку України № 369 піл
28.08.01; зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 845/60 ><.
27.09.01; із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління
Національного банку України № 563 від 29.12.01.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+