Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1.3. Макроекономічні показники-похідні від ВВП

2.1.3. Макроекономічні показники-похідні від ВВП
На основі ВВП розраховуються багато інших показників системи
національних рахунків. Серед них виділяють: валовий національний дохід
(ВНД), валовий національний наявний дохід, особистий дохід, безподатковий
дохід.
Валовий національний дохід (ВНД) – це грошова оцінка товарів і
послуг, які стають доступними для країни внаслідок здійснення економічної
діяльності. Він визначається як сума ВВП в цінах кінцевого використання
(споживання) і сальдо первинних доходів (Xn), отриманих із-за кордону.
Формула валового національного доходу має такий вигляд:
ВНД=ВВП+Xn=C+Iq+G+Xn.
В системі національних рахунків окремо виділяється показник валовий
національний наявний дохід (ВННД), який визначається як сума валового
національного доходу і сальдо поточних трансфертів, отриманих із-за
кодону. Сальдо поточних трансфертів – це різниця між поточними
платежами, які перерозподіляються на міждержавному рівні.
Найбільшу частину валового національного доходу складає особистий
дохід (ОД), який є доходом громадян, отриманим до сплати ними податків
державі. Особистий дохід можна порахувати, якщо відрахувати з валового
національного доходу три види доходів, які зароблені, але не отримані
людьми (внески на соціальне страхування, податок на прибуток фірм,
нерозподілений прибуток фірм), і додати доходи, які отримані громадянами,
але не є результатом їх трудової діяльності (соціальна допомога, пенсії та
інші трансфертні (переказні) платежі).
Отже, особистий дохід формується за рахунок фонду заробітної плати,
доходів підприємців, дивідендів, орендної плати і проценту, що отримують
громадяни до сплати ними податків державі.
Особистий дохід складає основу попиту на кінцеві товари і послуги
особистого споживання, якщо попередньо “очистити” його від податків.
Особистий дохід після сплати податків стає доходом, яким розпоряджаються
громадяни, або безподатковим доходом. За допомогою нього обчислюється
величина фактичних доходів сімей і індивідів. Цей дохід використовується
не тільки на споживання, а й на заощадження.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+