Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.14. --- Тема 14. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

1. Дефекти   ("фіаско")   ринку   та   необхідність   державного втручання в економіку.

2. Структура цілей економічної політики держави та сучасні теоретичні підходи до обґрунтування механізму їх досягнення.

3. Основні напрямки та інструменти здійснення економічної політики держави.

4. Соціальна політика держави та основні шляхи її реалізації

5. Особливості економічної ти соціальної політики держави в Україні.