Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Висновки до розділу 3

Висновки до розділу 3

За сучасних обставин проблеми стратегічного аналізу, планування та управління прибутковістю актуалізуються для кожної банківської установи. Показники прибутковості активів та капіталу є індикаторами ефективності роботи
банку, а їхня оцінка — ключовим елементом аналітичного процесу. Водночас управлінські рішення щодо максимізації прибутків треба приймати за результатами аналізу взаємозв’язку доходів та ризиків.

Методика декомпозиційного аналізу прибутковості капіталу забезпечує комплексну оцінку ефективності та уможливлює планування фінансової діяльності банку. За допомогою цієї методики банк визначає оптимальну структуру джерел фінансування (співвідношення власних і залучених коштів) та встановлює цільовий рівень прибутковості.

Далі аналізують окремі банківські портфелі, насамперед кредитний та інвестиційний. Портфельний аналіз проводиться в кілька етапів: аналіз доходів портфеля, оцінка сукупного портфельного ризику, визначення коефіцієнтів ефективності управління портфелями.

Для аналізу ефективності кредитного портфеля запропоновано використовувати коефіцієнт співвідношення доходів від кредитних операцій і розрахункової величини резерву під кредитні ризики. У процесі аналізу портфеля цінних паперів використовують традиційні показники — коефіцієнти Шарпа та Трейнора. Аналіз ефективності управління бан­ківськими портфелями за допомогою розглянутих підходів дасть змогу банкам сформувати механізми обґрунтованого прийняття управлінських рішень у сфері фінансів з орієнтацією на постійні зміни в ринковому середовищі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+