Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Вплив агротехніки на ефективність добрив

Різні культури та їх сорти неоднаково реагують на внесення добрив, особливо чутливі на застосування добрив овочеві культури, картопля, цукрові й кормові буряки, кукурудза.

Зрошувані поля треба ретельно очищати від бур'янів, оскільки вони споживають багато зрошувальної води і поживних речовин. Особливо важливо знайти правильне поєднання обробітку ґрунту, строків, норм і способів внесення добрив.

Важливою умовою одержання високого ефекту від добрив є рівномірний розподіл їх на площі і своєчасне загортання в ґрунт. Це стосується як органічних, так і мінеральних (азотних) добрив.

У дослідах кафедри загального і меліоративного землеробства Херсонського СП урожай зеленої маси кукурудзи при загортанні азотних добрив (N120) слідом за внесенням становив 685 ц/га, при загортанні на третій день після внесення ‑ 656, на шостий – 605, на дев'ятий – 549 ц/га.

Ефективність добрив залежить також від розподілу їх в орному шарі. При поглибленні ріллі слід проводити пошарове загортання добрив: частину – під оранку, частину – у винесений наверх підорний шар. Останнє досягається при внесенні добрив під глибоку культивацію, під час сівби з насінням та іншими способами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+