Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.2. Вплив агротехніки на ефективність добрив

Різні культури та їх сорти неоднаково реагують на внесення добрив, особливо чутливі на застосування добрив овочеві культури, картопля, цукрові й кормові буряки, кукурудза.

Зрошувані поля треба ретельно очищати від бур'янів, оскільки вони споживають багато зрошувальної води і поживних речовин. Особливо важливо знайти правильне поєднання обробітку ґрунту, строків, норм і способів внесення добрив.

Важливою умовою одержання високого ефекту від добрив є рівномірний розподіл їх на площі і своєчасне загортання в ґрунт. Це стосується як органічних, так і мінеральних (азотних) добрив.

У дослідах кафедри загального і меліоративного землеробства Херсонського СП урожай зеленої маси кукурудзи при загортанні азотних добрив (N120) слідом за внесенням становив 685 ц/га, при загортанні на третій день після внесення ‑ 656, на шостий – 605, на дев'ятий – 549 ц/га.

Ефективність добрив залежить також від розподілу їх в орному шарі. При поглибленні ріллі слід проводити пошарове загортання добрив: частину – під оранку, частину – у винесений наверх підорний шар. Останнє досягається при внесенні добрив під глибоку культивацію, під час сівби з насінням та іншими способами.