Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.6. Вплив стічних вод на родючість ґрунту

Виробничий досвід і багаточисленні дослідження вчених свідчать, що при систематичному цілорічному зрошенні стічними водами і дотриманні оптимального поливного режиму родючість ґрунту постійно підвищується, збільшується вміст гумусу, загального і гідролізованого азоту, рухливих форм фосфору і калію, поліпшується реакція ґрунтового середовища. Нагромадження органічних речовин в орному шарі збільшує вологоємність ґрунту і поліпшує її меліоративний стан.

Використання для поливу стічних вод хімічних підприємств, що мають низьку удобрювальну цінність, призводить до зниження в ґрунті доступних поживних речовин, поглинутого натрію і водорозчинних солей.

Поливи мінералізованими водами, особливо при високих зрошувальних нормах, знижують родючість ґрунту і призводять до значної концентрації в орному шарі солей. За нашими даними, трирічне інтенсивне зрошення змішаними стоками посівів люцерни підвищило вміст хлору в шарі ґрунту 0‑40 см на 65,3%. У зв'язку з цим на ЗПЗ слід здійснювати постійний контроль за нагромадженням солей у ґрунті, а при необхідності застосовувати заходи по його розсоленню.

На ЗПЗ слід завчасно застосовувати заходи по розсоленню ґрунту: сіяти солевитривалі культури, проводити глибоку оранку і промивні поливи, вносити меліоруючі речовини. Ці заходи частково відновлюють родючість осолонцьованих ґрунтів і доводять його до 65‑75% від початкового.

При зрошенні стічними водами ґрунт ЗПЗ переущільнюється, знижується його водопроникність, підвищується в поглинених основах вміст обмінного натрію, а частка кальцію зменшується, що призводить до зниження водостійкості агрегатів. Під впливом шкідливих речовин стічних вод знижується каталазна активність ґрунту.

Мул промислових стоків збільшує в ґрунті вміст свинцю, цинку, міді, кобальту та інших токсичних важких металів.

Тваринницькі стоки високою удобрювальною цінністю створюють сприятливе середовище для патогенних мікроорганізмів, яєць гельмінтів – джерел зараження тварин і людини. В анаеробних умовах фітопатогенні мікроби і мікроби-інгібітори ґрунту своїми токсинами отруйно впливають на рослини, посилюють умовну біологічну токсичність середовища.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+