Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Інтегрована система захисту винограду від шкідників і хвороб

Система заходів захисту промислових виноградних насаджень складається з таких елементів: систематичного обстеження всіх кварталів та ділянок для встановлення видового складу та чисельності шкідників та ступеня розвитку хвороб; складання прогнозів зміни їх шкодочинності; обчислення комплексного економічного порогу шкодочинності; підбору препаратів для захисту від комплексу шкідників і хвороб; встановлення оптимальних строків проведення хімічних обробок насаджень; встановлення технічної ефективності хімічних обробок. Система заходів повинна забезпечувати крім високої технічної ефективності, відсутність або мінімально допустимий вміст використаних препаратів в урожаї ягід, а також не повинна погіршувати якість складових навколишнього середовища.

Важливе профілактичне значення мають організаційно-господарські та агротехнічні заходи. Це, зокрема, закладання виноградників за науково- обґрунтованими проектами, застосування районованих сортів, використання посадкового матеріалу з ретельним дотриманням карантинних правил, щоб не завести чи не занести виноградну філоксеру, утилізація обрізаної лози та опалого листя, своєчасне знищення бур'янів, догляд за кущами, удобрення - все це сприяє одержанню очікуваного врожаю, забезпечує сталий фітосанітарний стан насаджень.

Накопичений науковий і практичний досвід використання біологічних заходів захисту винограду від шкідників свідчить, що система захисних заходів може бути ощадливою до ентомофагів і, особливо, акарифагів, наприклад, фітосейюмюс, метасеймюс, амлісейюмюс та інші. Для цього необхідно робити їм облік (одночасно з обліком шкідників) і, в разі співвідношення 1:10 - 1:20 (акарифаг, фітофаг) не проводити обробку акарицидами локальних вогнищ шкідника. Проти гронової листовійки досліджувалась ефективність бактеріальних препаратів: ентобактерину, лепідоциду та інших. Дослідно-виробниче застосування показало їх нестабільну ефективність.

Система хімічних заходів наведена в таблицях 3; 4. Асортимент хімічних препаратів і перелік культур, на яких вони застосовуються, періодично переглядається спеціальною "державною комісією...“, тому в кожному конкретному випадку наведені в літературі рекомендації необхідно звіряти з "Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні“ (офіційне видання).


Заходи захисту винограду від шкідників та хвороб

Фаза

розвитку

Шкідники,

хвороби

Препарати, які можуть застосовуватися

Витрати препарату, кг/га, л/га

Примітка

Молоді неплодоносні насадження

Восени

після

опадання

листя або

навесні до

набухання

бруньок

Зимуючі стадії кліщів, чорної плямистості, оїдіуму та ін. хвороб

ДНОК 40% р.п.

10

Обприскування

при

середньодобовій температурі вище +4°С

В період вегета-ції

Мілдью, антракноз та інші

Ридоміл МЦ 72% з.п. Ридоміл Г олд 68% з.п. Квадріс к.с. Стробі 50% в.г. Купроксат 34,5% с.к.

2.5

2.5 0,8 0,3

3,0-5,0

Обприскування всіх насаджень

В період вегета-ції

Оїдіум

Байлетон 25% з.п. Вентра 10% к.с. Топаз 10% к.с.

0,15-0,30

0,3

0,25

Обприскування вогнищ хвороби

Плодоносні насадження

Восени

після

опадання

листя або

навесні до

набухання

бруньок

Зимуючі

стадії кліщів,

чорної

плямистості,

оїдіуму та

інших

хвороб

ДНОК 40% р.п.

15

Обприску-вання

при

середньодобовій температурі вище +4°С

При появі

3-5

листків

Чорна

плямистість,

інфекційне

засихання

кущів

Купросат 34,5% с.к. Купроксил 10% с.к. Фольпан 80% р.п.

3,0-5,0

5.0

2.0

Обрис-кування вогнищ ураження

В період розрих­лення суцвіть (перед цвітінням)

Мілдью,

чорна

плямистість

Ридоміл МЦ 72% з.п. Ридоміл Г олд 68% з.п. Стробі 50% в.г.

Мі кал 72% з.п. Ефаль 65% в.р.к.

2.5

2.5 0,3

3.0- 4,0

3.0- 4,0

Обприскування насаджень нестійких до хвороб сортів

В період розрих­лення суцвіть (перед цвітінням)

Оїдіум

Байлетон 25% з.п. Топаз 10% к.с. Стробі 50% в.г.

0,15-0,30

0,25

0,30

Обприскування вогнищ хвороб

В період розрих­лення суцвіть (перед цвітінням)

Гусінь гронової та інших листовійок

Інсегар

Матч

0,6

1,0

Обрис-кування через 10-12 днів після початку льоту метеликів

Відразу

після

цвітіння

Мілдью,

чорна

плямистість та інші

Ридоміл МЦ 72% з.п. Ридоміл Г олд 68% з.п. Стробі 50% в.г. Мікал 72% з.п. Ефаль 65% в.р.к.

2.5

2.5 0,3

3.0- 4,0

3.0- 4,0

Обприскування всіх насаджень

Відразу

після

Оїдіум

Байлетон 25% з.п. Топаз 10% к.с.

0,15-0,30

0,25

Обприскування

вогнищ

цвітіння


Стробі 50% в.г.

0,30


Відразу

після

цвітіння

Г усінь гронової та інших листовійок

Інсегар Матч Золон 35% к.е. Номолт 15% к.с Талстар 10% к.е.

0,6

1,0

1,0-2,0

0,5

0,2

Обприскування через 10-12 днів після початку льоту метеликів

Період росту ягід

Мілдью,

чорна

плямистість та інші

Ридоміл МЦ 72% з.п. Ридоміл Г олд 68% з.п. Стробі 50% в.г. Мікал 72% з.п. Ефаль 65% в.р.к.

2.5

2.5 0,3

3.0- 4,0

3.0- 4,0

Обприскування

вогнищ

Період росту ягід

Кліщі

Омайт 57% Орту 65% к.с. Ніссоран 10% з.п.

1,5

0,6-1,2

0,24-0,36

Обприскування

вогнищ

Подальші обробки проводять при перевищенні економічного порогу шкодочонності тими ж препаратами.

Маточники підщепи

На

протязі

вегетації

Листова

форма

філоксери

Актеллік 50% к.е. Золон 35% к.е. Мітак 20% к.е.

3.0

3.0 0,6-2,4

Обприскування при виявленні


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+