Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Захист люцерни першого року

По боротьбі з шкідниками в першу чергу агроном повинен використовувати агротехнічні заходи, змінюючи екологічні умови на полі, необхідно попереджати масове з’явлення того чи іншого шкідника, утримувати його чисельність нижче економічного порогу шкодочинності. Для вирішення питання про застосування фітофармзасобів проводяться періодичні обстеження поля з метою виявлення видового складу шкідників та визначення їх щільності.

Нижче наведена схема, де на основі спостережень показано, в які стадії люцерни першого року життя спостерігається наявність на полі розвитку тих фаз шкідників, з якими проводиться хімічна боротьба.

Пристосованість комах до фаз вегетації люцерни 1 року

Спостереження за фенологією шкідників і динамікою з явлення на полі дозволяють визначити строки застосування інсектицидів з таким розрахунком, щоб не дати можливості шкідникам нанести значних пошкоджень. Строки ці беруться до уваги при складанні системи заходів, яка тут показана.Інтегрований захист люцерни першого року

Строки

Шкідники

Заходи

1

2

3

Підготовчий період

Сходи (III дек. квітня)

Фаза стеблування, коли вишина рослин становить 15-20см ( I дек. червня)

Люцернова товстоніжка, жовтий тихіус, фітономус та інші довгоносики

Люцернова

товстоніжка

Бульбочкові та інші довгоносики (3-5 жуків на 1м2)

Клопи з наявністю більше 100 особнів на 100 помахів сачком, попелиця (500 особнів)

Дотримання сівозміни, просторової ізоляції люцерни від інших бобових культур та старих насінників на 2,5 - 3км.

Очистка насіння на машинах з ділильними решетами, що мають повздовжні отвори 0,9­1,0мм.

Використання за зиму решток від збирання, обмолоту та очищення насіння люцерни на корм худобі з застосуванням кормозапарників.

Хімічна обробка сходів люцерни з використанням Актелліку, Волатону, Децису, Діазинону, Золону, Штефесину чи іншого інсектициду.

Обприскування Децисом, Актелліком, Волатоном, Діазиноном, БІ-58, новим, Золоном, Штефесином.


Лучний метелик

Обприскування Дендробациліном дипелом (0,5-1кг/га) або Лепідоцидом (0,6-1 кг/га)

Бутонізація, перед

Жовтий тихіус, або

Взамін мікробіологіч­ного препарату можна випустити яйцеїда- трихограму.

З хімічних препаратів ефективне застосування Діазинону або Золону.

Обприскування

інсектицидами,

початком цвітіння

бростяк з наявністю

ефективними проти

(кінець червня)

40-50 особнів на 100

довгоносиків; віддавати


помахів сачком;

перевагу Золону, Децису


Люцернова

та Штефесину - більш


товстоніжка (12-15

безпечним для бджіл


особнів)

(обпилювачів).

Формування насіння

Жовтий тихіус,

Обприскування інсектицидом з

через 4 тижні масового

товстоніжка

дотриманням періоду

цвітіння (початок

Бульбочкові

очікування: для Децису -

серпня)

довгоносики

30 днів, для Золона - 45


Сисні комахи

днів.

Збирання урожаю

Клопи,

Низьке зрізання стебел люцерни, де відкладають


попелиці

зимуючі яйця цішкідники.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+