Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.5. Лишайники

Лишайники — це складні симбіотичні організми з грибів і зеле­них, синьо-зелених або нитчастих водоростей. Основну масу тіла лишайника становлять гриби. Водорості за допомогою фотосинтезу синтезують органічні речовини, якими після мінералізації, а також напіввідмерлими клітинами живляться гриби. Розмножуються ли­шайники спорами і вегетативно соредіями (маленькі тільця — кру­пинки із спор грибів і водоростей) та ізидіями (невеликі вирости, що містять водорості, властиві певному лишайнику).

За зовнішньою формою лишайники (ягель) поділяють на кущові, листкові і накіпні (на гірських породах). До останніх належить бі­льшість (до 80 %) видів лишайників. Вони беруть участь у вивітрю­ванні гірських порід.

Лишайники поширені скрізь, але найбільше їх у тундрі, лісотун­дрі, де вони є основним кормом оленів узимку, рано навесні і пізно восени.