Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Лишайники

Лишайники — це складні симбіотичні організми з грибів і зеле­них, синьо-зелених або нитчастих водоростей. Основну масу тіла лишайника становлять гриби. Водорості за допомогою фотосинтезу синтезують органічні речовини, якими після мінералізації, а також напіввідмерлими клітинами живляться гриби. Розмножуються ли­шайники спорами і вегетативно соредіями (маленькі тільця — кру­пинки із спор грибів і водоростей) та ізидіями (невеликі вирости, що містять водорості, властиві певному лишайнику).

За зовнішньою формою лишайники (ягель) поділяють на кущові, листкові і накіпні (на гірських породах). До останніх належить бі­льшість (до 80 %) видів лишайників. Вони беруть участь у вивітрю­ванні гірських порід.

Лишайники поширені скрізь, але найбільше їх у тундрі, лісотун­дрі, де вони є основним кормом оленів узимку, рано навесні і пізно восени.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+