Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Технологія заготівлі

Для оптимізації режиму сушіння потрібно визначати вміст сухої речовини у трав’яній масі, контролювати витрати палива, продук­тивність агрегатів. Потім ці показники уточнюють за довідковими даними (див. табл. 101).

Корми штучного сушіння виробляють у системі сировинного кон­веєра. При складанні плану заготівлі їх, особливо у великому обсязі, розробляють систему сировинного конвеєра з розрахунками щоден­ної потреби зеленої маси, зазначенням періодів збирання, урожай­ності культур, площ посіву. Визначають також строки збирання по культурах, уточнюють технологію заготівлі, віддаючи перевагу прив’ялюванню трав (скошування, прив’ялювання, згрібання, під­бирання, подрібнення), марки збиральних машин і транспортні за­соби, види сухих кормів (борошно, гранули, брикети, січка). З ура­хуванням цих даних складають загальний план виробництва кор­мів штучного сушіння. Відповідно до плану формують збирально- транспортну ланку і ланку з обслуговування агрегату й розрахову­ють необхідну кількість машин тощо. Для уточнення потреби у зби­ральних машинах та транспортних засобах проводять розрахунки за тими самими формулами, що й при заготівлі сінажу.

Потребу в зеленій масі на 1 год роботи сушильного агрегату ви­значають за формулою

де Пс.а — продуктивність агрегату з розрахунку на вологу масу, т/год; Пс.п — продуктивність агрегату з розрахунку на суху продук­цію; т/год; Сп/т — маса сухої продукції в 1 т сирої маси, т;

де Всм — вологість зеленої маси (сировини), %; 1,1 — поправний ко­ефіцієнт на залишкову (гігроскопічну) вологість трав’яного борошна.

Пр иклад. Агрегат АВМ-0,65 при вологості сировини 75 % виробляє 0,65 т трав’яного борошна за 1 год. Підставивши ці дані у формули, знайдемо:

Отже, необхідно 2,36 т зеленої маси при вологості 75 % для роботи АВМ-0,65 протягом 1 год.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+