Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2.5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці та санітарного законодавства

За порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища підприємства (установи, організації) можуть притягуватися органами державного нагляду до сплати штрафу. На основі постанови про підсумки комплексної перевірки стану охорони праці на підприємстві у відсотках від місячного фонду заробітної платні накладають:

· до 2 % – голова Держгірпромнагляд;

· до 1,5 % – його замісник;

· до 1 % – начальники територіальних управлінь;

· до 0,5 % – начальники інспекцій.

Підприємства сплачують штраф за кожний пов’язаний з підприємством нещасний випадок і випадок професійного захворювання.

Розмір штрафу за нещасний випадок і (або) професійне захворювання з тимчасовою втратою працездатності визначається з розрахунку середньомісячної заробітної платні потерпілого в період його тимчасової втрати працездатності.

У разі стійкої втрати професійної працездатності розмір штрафу визначається з розрахунку половини середньомісячної заробітної платні потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.

Штраф за нещасний випадок (професійне захворювання) зі смертельним наслідком сплачується в розмірі дворічної заробітної платні потерпілого. У разі замовчування нещасного випадку власник сплачує штраф у десятикратному розмірі. Невиплата штрафу упродовж місяця після остаточного вирішення можливого спору веде до начислення на його суму пені в розмірі двох відсотків за кожний прострочений день.

Виплата штрафу за порушення нормативних актів про охорону праці, за нещасні випадки і професійні захворювання здійснюється за рахунок доходу, який залишається в розпорядженні підприємства. Бюджетні установи, організації виплачують штраф за рахунок коштів, які направляються на преміювання.

Сума штрафу за порушення нормативних актів про охорону праці розподіляється таким чином :

- 30 % на розрахунковий рахунок галузевого фонду охорони праці;

- 20 % на розрахунковий рахунок регіонального фонду;

- 50 % – залишається у розпорядженні підприємства для забезпечення

потрібного рівня безпеки і гігієни праці.

Кошти від виплати штрафу за нещасний випадок чи професійне захворювання перераховуються власником на розрахункові рахунки галузевого і регіонального фондів: у кожний фонд в розмірі 50 % загальної суми. З галузевого фонду половина суми штрафу перераховується в державний фонд охорони праці.

Штрафні санкції до підприємств (установ, організацій), підприємців застосовуються за порушення санітарного законодавства.

За передачу замовнику або у виробництво і застосування конструкторської, технологічної і проектної документації, яка не відповідає вимогам санітарних норм, розробник цієї документації виплачує штраф у розмірі 25 % вартості розробки. За випуск, реалізацію продукції, яка не відповідає чинним на Україні санітарним нормам або є небезпечною для життя і здоров’я людей, виплачується штраф у розмірі 100 % вартості випущеної або реалізованої продукції.

За фактом порушення санітарного законодавства складається протокол, на підставі якого виноситься постанова про накладання штрафу. Один примірник постанови подається державній податковій інспекції за місцезнаходженням підприємства. У випадку невиконання порушником постанови упродовж 15 днів з дня її видання сума штрафу стягується державною податковою інспекцією без оскарження.

За порушення законодавства та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для дій посадових осіб органів державного нагляду і представників професійних спілок винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної матеріальної, кримінальноївідповідальності згідно з законодавством.

За порушення санітарного законодавства передбачається відповідальність дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова і кримінальна.

Дисциплінарна відповідальність – це одна з мір покарання: догана, звільнення.

Адміністративна відповідальність – це відповідальність посадових осіб і працівників перед органами державного нагляду, яка полягає узастосуванні до них штрафних санкцій.

Невиконання законних вимог Державного комітету України з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляду) або органів міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України призводить до накладання штрафів:

- на працівників – до п’яти мінімальних розмірів заробітної платні;

на посадових осіб – до п’ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної платні;

Порушення вимог законодавства про працю і охорону праці, законодавства та інших нормативних актів про безпечне ведення робіт в галузях промисловості – накладання штрафів:

на працівників – до п’яти мінімальних розмірів заробітної платні;

на посадових осіб підприємства (установи, організацій) – до десяти мінімальних розмірів заробітної платні.

Порушення чи невиконання колективного договору (угоди) особами, які представляють власника, іншими уповноваженими або особами, які представляють трудовий колектив, тягне за собою накладання штрафу до 100 мінімальних розмірів заробітної платні.

За порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби накладається штраф:

на посадових осіб у розмірі від шести до двадцяти п’яти мінімальних розмірів заробітної платні,

на громадянвід одного до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної платні.

Матеріальна відповідальність передбачає відшкодування підприємству конкретними посадовими особами чи працівниками частини нанесеної шкоди внаслідок аварії, нещасного випадку чи професійного захворювання, які сталися з їхньої вини.

Цивільно-правова відповідальність за порушення санітарного законодавства передбачає відшкодування винними (підприємствами, підприємцями і громадянами) шкоди потерпілим особам (сталися захворювання, отруєння, радіаційне ураження, втрата працездатності, наступили інвалідність або смерть), а також компенсацію ними витрат санітарно-епідеміологічної служби і лікувально-профілактичних закладів.

Кримінальна відповідальність застосовується згідно з Кримінальним Кодексом України. Відповідно до статті 135, порушення вимог законодавства та інших нормативних актів про охорону праці посадовою особою, громадянином-власником підприємства чи уповноваженою ним особою, якщо воно створювало небезпеку для життя і здоров’я громадян, карається виправними роботами на термін до одного року або штрафом до п’ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної платні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+