Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.3.3. Розслідування й облік хронічних професійних захворювань і отруєнь

Всі вперше виявлені хронічні професійні захворювання й отруєння підлягають розслідуванню.

Віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно зі списком професійних захворювань, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України.

Власник підприємства зобов’язаний організувати розслідування кожного профзахворювання впродовж 7 днів з моменту отримання сповіщення про нього. Комісія з розслідування профзахворювання призначається наказом керівника санепідемстанції. До її складу входять:

· працівник санепідемстанції (голова);

· представники профспілкової організації, трудового колективу, лікувально-профілактичного закладу, а також спеціаліст з профпатології місцевого органу управління охорони здоров’я;

· власник підприємства.

Акт розслідування профзахворювання складається комісією з розслідування в п’яти примірниках упродовж трьох діб після остаточного розслідування і направляється хворому, підприємству, лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує підприємство, профспілковій організації, членом якої є хворий. Один примірник залишається в санепідемстанції для аналізу і контролю за виконанням намічених заходів.

На підприємстві і в санепідемстанції акт розслідування профзахворювання зберігається упродовж 45 років, в інших організаціях – 2 роки.