Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7.2. Загальні вимоги техніки безпеки до потоково-механізованих ліній

Для розфасовки товарів в універсамах, на складах і базах використовуються потокові лінії (наприклад, ЛФК-1000, ЛУВГ-350), які об'єднують машини, апарати, транспортні і допоміжні пристрої, а також системи управління, блокування і сигналізації.

Зазвичай лінія для обробки товарів включає: завантажувальний і розвантажувальний пристрої, транспортери, машини для розділення і упаковки продуктів. Лінія складається з машин, що серійно випускаються, і мають колеса або катки.

Конструкція окремих агрегатів і лінії в цілому повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.124-90. "ССБП. Устаткування продовольче. Загальні вимоги безпеки". У завантажувальних і розвантажувальних пристроях не можуть бути допущені заклинювання і зависання вантажу, утворення просипів. Всі рухомі частини машин, окрім робочої поверхні конвеєрів, повинні бути надійно захищені.

Відкидні, розсувні, знімні огорожі особливо небезпечних робочих органів (наприклад, каретки з голками) повинні електрично блокуватися з пуском машини або мати стопорні пристрої, що забезпечують механічний зв'язок огорож з робочими органами, які укриваються, для усунення можливості доступу до останніх під час їх руху.

На технологічній лінії, що складається з декількох послідовно встановлених і одночасно працюючих конвеєрів, чи з конвеєрів у поєднанні з іншими машинами (наприклад, з машинами для упаковки товарів), приводи конвеєрів і всіх машин повинні блокуватися так, щоб у разі раптової зупинки якої-небудь машини або конвеєра попередні машини або конвеєри автоматично вимикалися, а подальші могли працювати до повного сходу з них вантажу, що транспортується. З місць обслуговування повинна бути передбачена можливість вимкнення кожного конвеєра.

Під час експлуатації лінії для обробки товарів у разі аварійного вимкнення однієї з машин перемикають апаратуру управління в режим "Наладка" і вмикають за необхідності всі подальші (від місця аварії) по ходу технологічного потоку машини для доопрацьовування продукту, що залишився в них.

Пульти і пости управління, вбудовані в корпус машини, мають бути розміщені на відстані 1,0...1,2 м від постійного робочого місця або поблизу головної частини машини з багатомісним її обслуговуванням. Органи ручного управління (кнопки, рукоятки) повинні знаходитися на висоті від підлоги 0,7...1,1 м – під час роботи сидячи; 0,9...1,3 м – під час роботи стоячи.

Всі машини лінії і шафа управління мають бути заземлені. Лінії встановлюють у спеціалізованих цехах. У разі установки лінії на перекриттях необхідно мати дозвіл відповідних проектних організацій. У приміщенні, в якому встановлюється лінія, має бути природне освітлення. У цьому приміщенні для проведення санітарної обробки машин необхідно мати водопровід і каналізаційні стоки.

Відстань між технологічними лініями, що стоять паралельно, повинна бути не меншою 1,8 м, у разі необхідності проїзду між лініями електронавантажувачів і електровізків ця відстань збільшується до 2,5 м.

Відстань від технологічного устаткування до стін має бути не меншою 1,4 м.

Розфасовувально-пакувальне устаткування не повинне створювати в повітрі робочої зони концентрацію більшу, як 17,2 г/м3, – цукру; 10,3 г/м3 – пилу (вибухонебезпечні суміші).

Монтаж і наладку ліній здійснюють ремонтно-монтажні організації. Наладку електроапаратури і механізмів доручають тільки особам, що пройшли спеціальну підготовку і мають відповідне кваліфікаційне посвідчення.

До роботи на машинах лінії допускаються особи, ознайомлені з її улаштуванням, принципом дії і проінструктовані з техніки безпеки. Особи, призначені відповідальними за експлуатацію лінії, не мають права залишати її без нагляду, коли ввімкнена електроапаратура, зобов'язані записувати в журнал, складений за затвердженою формою, прийом і здачу зміни.

Під час експлуатації ліній необхідно дотримуватися деяких загальних правил. Перед ввімкненням машин необхідно перевірити їх готовність до роботи і відсутність сторонніх предметів всередині і зовні лінії. Устаткування запускають після прийняття обслуговуючим персоналом попереджувального сигналу (наприклад, "Пуск", "Руки", "Ввімкнено"). Роботу лінії з продуктом можна починати тільки після випробування її на холостому ходу.

Під час роботи забороняється виконувати будь-які ремонтні роботи, знімати кожухи й огорожі, проштовхувати продукт руками. Устаткування лінії повинно утримуватися в чистоті. Всі види ремонтів ліній повинні здійснюватися ремонтно-монтажними комбінатами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+