Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ

Задача

Розрахуйте сили струмів, що протікають і через людину, оцініть їх дію щодо порогових значень, визначте допустиму тривалість їх дії на людину у разі дотику до струмопровідних частин трифазної мережі із заземленою нейтраллю ДЖ з лінійною напругою = 380 В (відповідно фазна напруга = 220 В) для таких схем:

- двофазний дотик;

- одночасний дотик до фазного і нульового проводів;

- однофазний дотик за нормального режиму мережі (для чотирьох варіантів підлог, на яких стоїть людина: бетонної, дерев'яної вологої, дерев'яної сухої і лінолеумної).

За значеннями сили струмів, що протікають через людину зробіть висновки:

- щодо найбільш і найменш небезпечних схем дотику;

- щодо найбільш і найменш небезпечних підлог.

Вихідні дані за варіантами МКР наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані

Варіант

Опір тіла людини,

RТ.Л, Ом

Опір взуття,

RВЗ, Ом

Опір підлоги, Rn, Ом

Бетонні,

Rn1

Дерев’яної

вологої,

Rn2

Дерев’яної

сухої,

Rn3

Лінолеумної,

Rn4

1

900

260

600

2800

4400

6100

2

100

320

350

2500

4100

6400

3

1100

380

550

1900

4700

6300

4

920

280

400

2300

4000

6600

5

1140

340

450

2600

4500

6000

6

1020

400

250

2000

4200

6400

7

960

300

350

2800

4700

7000

8

1040

360

550

2400

5000

6200

9

1120

440

200

2100

4600

6500

10

940

280

400

2700

4200

6800

11

1080

360

300

2300

4400

6000

12

1140

400

450

3000

4800

6500

13

980

300

500

2100

4000

6700

14

1060

380

450

3100

4300

6100

15

1100

340

200

2600

4900

6600

16

920

320

550

1900

4100

7000

17

1040

440

350

2400

4500

6200

18

1080

280

250

2900

4900

6900

19

1000

380

600

3100

4200

6600

20

900

420

300

2500

5000

6200

21

940

260

600

2900

4700

6900

22

1060

320

250

2000

4100

6300

23

980

400

400

3000

4900

6800

24

1120

340

200

2200

4600

6100

25

1020

300

300

2700

4300

6700

26

960

420

500

2200

4800

6300

Методичні вказівки до задачі

6. Складіть розрахункову таблицю на зразок таблиці 1.

7. Впишіть номер варіанту і вихідні дані за ним у відповідні графи таблиці.

8. Розрахуйте силу струму, що протікає через людину, під час двофазного дотику. Розрахунок виконати за допомогою формули

,

де - опір тіла людини.

9. Розрахуйте силу струму, що протікає через людину, у разі дотику до

.

10. Розрахуйте силу струму, що протікає через людину, під час однофазного дотику. В цьому випадку як опір кола людини слід приймати суму опорів тіла людини, взуття і підлоги, і розрахункова формула матиме вигляд:

- для бетонної підлоги: ;

- для дерев’яної вологої підлоги: ;

- для дерев’яної сухої підлоги: ;

- для лінолеумної підлоги: .

11. Усі розрахункові дані занесіть у відповідні графи таблиці.

12. Для кожного розглянутого випадку дотику людини до струмовідних частин визначте, яку дію викликають розраховані сили струмів щодо порогових значень (згідно з таблиці 3 додатка).

13. Визначте допустимий час перебування людини під дією струмів розрахованої сили (згідно з таблиці 4 додатка, допустимий час визначте шляхом інтерполяції).

14. За величиною сили струму, що протікає через людину під час однофазного дотику, зробіть висновки щодо найбільш небезпечної та найбільш безпечної підлог, на яких стоїть людина.

Таблиця 2

Приклад виконання задачі згідно з варіантом 26

Номер варіанту

26

Лінійна напруга мережі ,

380

Фазна напруга мережі ,

220

Опір тіла людини, , Ом

960

Опір взуття, ,Ом

420

Опір підлоги:

- бетонної, ,Ом

- дерев’яної вологої, ,Ом

- дерев’яної сухої, ,Ом

- лінолеумної, ,Ом

500

2200

4800

6300

Двофазний дотик

Сила струму людини , А

380/960=0,396

Дія щодо порогових струмів

Майже у 4 рази перевищує порогів

фібриляцій ний струм

Допустима тривалість дії, с

0,14

Дотик до фазного і нульового проводів

Сила струму людини, , А

220/960=0,229

Дія щодо порогових струмів

У 2,3 рази перевищує порогів

фібриляцій ний струм

Допустима тривалість дії, с

0,24

Однофазні дотики

Сила струму людини , А

для бетонної підлоги – 0,117

Дія щодо порогових струмів

На 17 мА перевищує порогів

фібриляцій ний струм

Допустима тривалість дії, с

0,43

Сила струму людини , А

для дерев’яної вологої підлоги – 0,036

Дія щодо порогових струмів

Менший від порогового фібриляцій-ного, але більший за порогів невідпус-каючий струм

Допустима тривалість дії, с

Близько 1

Сила струму людини , А

для дерев’яної сухої підлоги – 0,061

Дія щодо порогових струмів

Менший від порогового фібриляцій-ного, але більший за порогів невідпус-каючий струм

Допустима тривалість дії, с

0,84

Сила струму людини , А

для лінолеумна підлоги – 0,028

Дія щодо порогових струмів

Менший від порогового фібриляцій-ного, але більший за порогів невідпус-каючий струм

Допустима тривалість дії, с

Близько 1

Висновки:

1. Найнебезпечнішим є двофазний дотк.

2. Найменш небезпечним є однофазні дотики, особливо з лінолеумною підлогою.

3. Найнебезпечнішою під час однофазного дотику є бетонна підлога.

4. Найменш небезпечною під час однофазного дотику є лінолеум на підлога.

Додаток

Таблиця 3

Параметр

Сила струму, мА

Гранично допустимий струм за тривалої дії

0,3

Порогів відчутний струм

0,6-1,5

Порогів невідпускаючий струм

0-15

Порогів фібриляцій ний струм

100

Таблиця 4

Параметр

Гранично допустимі сили струмів, мА, та напруг, В,

що діють на за тривалості дії, с

0,01-0,08

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Понад1

Сила струму

650

500

250

165

125

100

85

70

65

55

50

6

Напруга

650

500

250

165

125

100

85

70

65

55

50

6