Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.3.1. Завдання пожежної профілактики

Пожежна безпека будь-якого об'єкта має забезпечуватися системами запобігання пожежі і протипожежного захисту.

Системи запобігання пожежі є комплексом організаційних заходів і технічних засобів, направлених на виключення умов виникнення пожежі.

Система протипожежного захисту – сукупність організаційних заходів і технічних засобів, направлених на запобігання дії на людей небезпечних чинників пожежі і обмеження матеріального збитку від нього.

Протипожежний захист забезпечується, наприклад, запобіганням розповсюдженню пожежі за межі вогнища, евакуацією людей, застосуванням засобів пожежогасіння і засобів пожежної сигналізації.