Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3.1. Завдання пожежної профілактики

Пожежна безпека будь-якого об'єкта має забезпечуватися системами запобігання пожежі і протипожежного захисту.

Системи запобігання пожежі є комплексом організаційних заходів і технічних засобів, направлених на виключення умов виникнення пожежі.

Система протипожежного захисту – сукупність організаційних заходів і технічних засобів, направлених на запобігання дії на людей небезпечних чинників пожежі і обмеження матеріального збитку від нього.

Протипожежний захист забезпечується, наприклад, запобіганням розповсюдженню пожежі за межі вогнища, евакуацією людей, застосуванням засобів пожежогасіння і засобів пожежної сигналізації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+