Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3.4. Евакуація людей під час пожеж

У будівлях і спорудах на випадок виникнення пожежі необхідно передбачати евакуаційні шляхи і виходи.

Виходи вважаються евакуаційними, якщо вони ведуть:

Ø з приміщень першого поверху назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль, сходову клітку;

Ø з приміщень інших поверхів в сходову клітку (безпосередньо, зокрема через хол або через коридор), яка має мати вихід назовні безпосередньо або через вестибюль, відокремлений від примикаючих коридорів перегородками з дверима;

Ø з приміщень в сусіднє приміщення в тому ж поверсі, забезпечене вказаними вище виходами.

У разі влаштування евакуаційних виходів з двох сходових кліток через загальний вестибюль одна з них має мати ще один вихід безпосередньо назовні. Евакуаційні виходи розташовуються розосереджено, кількість їх з будівель і з кожного поверху будівлі має бути не меншою двох.

На підприємствах торгівлі і громадського харчування у багатьох випадках один евакуаційний вихід призначений для відвідувачів, інший – для обслуговуючого персоналу. Тамбури виходів не можна використовувати для торгівлі і зберігання (навіть тимчасового) будь-яких матеріалів та інвентаря.

Евакуаційними шляхами вважаються такі, які безпосередньо ведуть до евакуаційного виходу і забезпечують безпечний рух людей. Ліфти і ескалатори не відносять до шляхів евакуації. На шляхах евакуації не має бути перешкод для руху людей. Проходи, коридори, сходи, тамбури, виходи в будівлях підприємств, баз і складів не можна загромаджувати. Двері мають відкриватися назовні і бути розпашними, висота їх в світлі приймається не менше 2 м.

На шляхах евакуації і в торгових залах передбачається аварійне освітлення. Підприємства торгівлі і громадського харчування, бази і склади мають бути забезпечені знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76. "ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки".

Ширина евакуаційних проходів, протяжність шляхів евакуації, кількість і ширина евакуаційних виходів (дверей) визначаються розрахунковим шляхом. Так, в магазинах з площею торгових залів менше 1000 м2 сумарна ширина маршів сходових кліток, ширина дверей, коридорів і проходів між технологічним устаткуванням приймається з розрахунку не меншою 0,6 м на 100 чол. Причому, ширина шляхів евакуації і дверей у всіх випадках має бути не меншою 1,0 і 0,8 м відповідно. Ширина проходів між прилавками і устаткуванням за прилавком приймається не меншю 0,9 м.

У торгових залах їдалень, кафе і ресторанів основний прохід, що веде до евакуаційних виходів, приймається шириною не менше 1,35 м. Ширина сходового майданчика повинна бути не менше ширини маршу, а перед входом в ліфт з розпашними дверима – не менше 1,6 м. На майданчиках сходових клітин і в ліфтових холах не можна встановлювати кіоски і рундуки. Не допускаються організація торгівлі, розміщення торгових та ігрових автоматів на майданчиках сходових клітин та інших шляхах евакуації людей.

Згідно СНіП 2.01.02-85, відстань між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщення, що має периметр Р, має задовольняти вимозі:

Відстань по проходам від найвіддаленішої точки торгового залу до виходу на евакуаційну сходову клітку або назовні слід приймати не більше 25 м.

У разі неможливості виконати цю вимогу евакуаційні виходи розташовують по периметру торгового залу з розрахунку один вихід на 100 чол. Відстань між виходами має бути не більшою 50 м. У магазинах самообслуговування і універсамах двері для входу покупців в торговий зал і виходу з нього необхідно влаштовувати в різних кінцях залу. Для площі приміщень понад 300 м2 кількість виходів з них повинна бути, як правило, не менше двох.

Така ж кількість виходів передбачається, наприклад, зі складів паперу і ізольованих відсіків цих складів площею більше 100 м2, з машинних залів ОЦплощею 250 м2. З машинних відділень аміачних холодильних установок площею до 40 м2 допускається мати один вихід. У приміщеннях з одним евакуаційним виходом допускається перебування одночасно не більше 50 чол. У торгових залах і на шляхах евакуації людей не допускається зберігання горючих матеріалів, відходів, упаковки і контейнерів.

Місткість торгових залів для магазинів приймається з розрахунку не менше 1,35 м2 на одну людину, місткість залів для відвідувачівресторанів, кафе, їдалень – з розрахунку не менше 1,4 м2 на одне посадочне місце. При цьому для універмагів, універсамів, ресторанів, їдалень, кафе, розташованих в будівлях I і ІІ ступеня вогнестійкості, необхідний час евакуації приймається 6 хв., в будівлях ІІІ і ІV ступеня вогнестійкості – 4 хв., V ступеня – 3 хв.

На підприємствах, базах і складах мають бути плани евакуації людей і дій працівників на випадок виникнення пожежі. Для сповіщення людей про пожежу в будівлях використовуються як внутрішня радіотрансляційна мережа, так і спеціально змонтовані мережі віщання, а також тривожні дзвінки та інші сигнали. Типова схема системи сповіщення про пожежу повинна включати: магнітофони з наперед записаними на магнітофонну стрічку текстами сповіщення, підсилювач, пристрій вихідної комунікації, розподільну дротяну мережу, звукові колонки (динаміки).

Плани (схеми) евакуації людей на випадки виникнення пожежі мають бути розроблені і вивішені на видних місцях в будівлях і спорудах (окрім житлових будинків), які мають два поверхи і більше, якщо одночасно перебувають на поверсі більше 25 чоловік.

На речових ринках торгове устаткування слід розміщувати з таким розрахунком, щоб уздовж рядів забезпечувався вільний прохід до евакуаційних виходів шириною не менше 2 м. Через кожні 25 м торгового ряду передбачається поперечний прохід шириною не менше 1,4 м.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+