Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Допустимий рівень пожежної небезпеки для людей не може перевищувати:

а) 10-2; б) 10-3; в) 10-4; г) 10-5; д) 10-6.;

2. Скільки чинників необхідно для виникнення горіння ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

3. Скільки існує стадій горіння ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

4. Яка швидкість поширення полум’я горіння характерна для вибуху ?

а) 1 см/с; б) 1 м/с; в) сотні м/с;

г) тисячі м/с; д) 10 тисяч м/с

5. На скільки класів поділяються пожежі ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

6. На скільки груп горючості поділяються матеріали і речовини ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

7. На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

8. Скільки існує видів самозаймання ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

9. На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються приміщення ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

10. Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа) ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

11. На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з «Правилами будови електроустановок» (ПБЕ) ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

12. Які вибухонебезпечні зони утворюють газоповітряні середовища, згідно з якими здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ ?

а) 0, 1, 2; б) 20, 21, 22; в) 30, 31, 32; г) 40, 41, 42; д) 50, 51, 52.

13. Які вибухонебезпечні зони утворюють пилоповітряні середовища, згідно з якими здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ ?

а) 0, 1, 2; б) 20, 21, 22; в) 30, 31, 32;

г) 40, 41, 42; д) 50, 51, 52.

14. На скільки ступенів поділяються всі будівлі і споруди за вогнестійкістю ?

а) 2; б) 4; в) 6; г) 8; д) 10

15. Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше (м) :

а) 1,0; б) 1,2; в) 1;5 г) 2; д) 2,5

16. Скільки разів на рік слід розгортати та згортати пожежні рукави, що приєднані до кранів ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

17. На скільки видів поділяються вогнегасники залежно від вогнегасних речовин, що використовуються в них ?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5

18. Який час дії вуглекислотного вогнегасника (с) ?

а) 10-15; б) 15-25; в) 25-40; г) 45-50; д) 60.

19. Якою має бути максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника для громадських будівель (м) ?

а) 10; б) 20; в) 30; г) 40; д) 50

20. При якій найменшій температурі спрацьовує спринклерна головка (°С)?

а) 50; б) 60; в) 72; г) 93; д) 141