Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Що таке оренда землі?

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і ко­ристування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та інших видів діяльності. При цьому власник земельної ді­лянки, який передав її в оренду іншій особі стає орендодавцем, а той, хто орендує земельну ділянку згідно з договором оренди землі — орендарем. Такі відносини оформляються відповідним договором. Таким чином, орендо­давець і орендар, створюючи земельні орендні правовідносини, виступають при цьому їх учасниками.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+