Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і ко­ристування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та інших видів діяльності. При цьому власник земельної ді­лянки, який передав її в оренду іншій особі стає орендодавцем, а той, хто орендує земельну ділянку згідно з договором оренди землі — орендарем. Такі відносини оформляються відповідним договором. Таким чином, орендо­давець і орендар, створюючи земельні орендні правовідносини, виступають при цьому їх учасниками.