Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Хто може укладати договір оренди землі? Хто такі орендодавець і орендар земельної ділянки?

Відповідно до положень Закону України „Про оренду землі“, укладати до­говір оренди землі можуть власники землі (фізичні та юридичні особи) або уповноважені ними особи.

Орендодавцем може бути фізична особа (громадянин), юридична особа (під­приємство, організація) та органи державної влади і місцевого самоврядування.

Орендар — це особа, яка бере у тимчасове користування за певну плату зе­мельну ділянку. Орендарями здебільшого виступають юридичні особи, а та­кож громадяни (фізичні особи). Якщо йдеться про оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогоспо­дарського виробництва, то слід пам'ятати, що відповідно до чинного законо­давства юридичні особи можуть бути орендарями лише за умови, що в їхніх установчих документах передбачено такий вид діяльності. Фізичні ж особи мають право орендувати землю у такому випадку лише за наявності відповід­ної кваліфікації або досвіду роботи в сільському господарстві.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+