Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Чи має право орендар земельної частки (паю) відмовити орендо­давцеві в укладенні договору оренди земельної ділянки, яку останній отримав у власність шляхом виділення її в натурі (на місцевості)?

Ні, не має. Громадяни — власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) до виділення їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок ма­ють право укладати договори оренди земель сільськогосподарського приз­начення, місце розташування яких визначається з урахуванням вимог ра­ціональної організації території і компактності землекористування, відповідно до цих сертифікатів з дотриманням вимог Закону України „Про оренду землі“.

Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам зе­мельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку на тих самих умовах, що і раніше укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін (Див.: Перехідні положення Закону України „Про оренду землі“).