Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Яким чином можна розірвати договір оренди землі?

Яким чином можна розірвати договір оренди землі? Які наслідки має розірвання договору оренди землі?

Договір оренди землі може бути розірваний за погодженням сторін чи за рішенням суду.

Відповідно до ст. 32 Земельного кодексу України договір оренди землі на вимогу однієї із сторін може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання сторонами обов'язків, визначених законом (ст.ст. 24 і 25 Земельного кодексу України) та умовами договору, у разі випадкового зни­щення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передба­ченому договором використанню земельної ділянки, а також на інших під­ставах, визначених законодавством України.

У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін, кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збит­ків відповідно до закону.

Коли розірвання договору оренди землі відбулося з ініціативи орендаря, то орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільсько­господарського призначення за шість місяців, а на землях ^сільськогоспо­дарського призначення — за рік, якщо протягом зазначеного періоду не на­дійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розір­вання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконан­ням орендодавцем договірних зобов'язань.

Згідно із ст. 34 Земельного кодексу України після припинення або розірван­ня договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві зе­мельну ділянку на умовах, визначених договором. Закон забороняє орендареві утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. Як­що ж орендар ігнорує обов'язок щодо умов повернення орендодавцеві земель­ної ділянки, то він зобов'язаний відшкодувати завдані орендодавцю збитки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+