Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Чи можна змінити розмір орендної плати за землю до закінчення строку дії договору про оренду?

Так, можна. Сторони, які уклали угоду про оренду землі, за взаємною зго­дою можуть змінити розмір орендної плати. Орендар має право вимагати зменшення орендної плати в тому разі, якщо стан орендованої земельної ді­лянки погіршився не з вини орендаря (наприклад, після стихійного лиха, че­рез несприятливі погодні умови, радіоактивне і хімічне забруднення тощо). Орендодавець у свою чергу може наполягати на збільшенні орендної плати у тому випадку, якщо збільшився розмір земельного податку. Проте, цю вимо­гу орендодавець може висувати лише тоді, коли у договорі оренди не перед­бачено інших умов, що визначають дії сторін за таких обставин (Див.: ст. 23 Закону України „Про оренду землі“).