Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Чи правомірно орендар зменшив розмір орендної плати на суму вартості виготовлення державного акту на право власності на землю, який він оплатив?

Умови користування орендарем належною орендодавцеві земельною част­кою (паєм), в тому числі розмір, форми та умови сплати орендної плати, визна­чаються договором оренди земельної частки (паю). Відповідно до ст. 651 Ци­вільного кодексу України зміна договору допускається лише за згодою сторін. Якщо в договорі оренди не передбачено можливість зменшення орендної плати і спрямування цих коштів на виготовлення державного акту на право власності на землю, то орендар не має права в односторонньому порядку, без згоди орен­додавця, змінювати умови договору і сплачувати меншу суму орендної плати.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+