Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Чи можна передати в суборенду земельні ділянки сільськогосподарського призначення?

Для суборенди земельних ділянок, орендованих для сільськогосподарсь­ких потреб, законодавством встановлено особливі умови.

Так, фізичні особи (громадяни) можуть здавати і брати в суборенду земель­ні ділянки сільськогосподарського призначення для товарного сільськогос­подарського виробництва лише за наявності належної кваліфікації або дос­віду роботи в сільському господарстві. Кваліфікація підтверджується відповідним дипломом або свідоцтвом сільськогосподарського навчального закладу, а набутий досвід роботи в сільському господарстві — записом у тру­довій книжці. Крім того, фізична особа-орендар земельної ділянки сільсь­когосподарського призначення має право здавати цю ділянку в суборенду лише за таких обставин:

1) тимчасова непрацездатність (хвороба);

2) інвалідність;

3) призов на строкову військову службу;

4) навчання з відривом від виробництва;

5) обрання на виборну посаду в органи місцевого самоврядування чи органи державної влади України (за умови, що згідно чинного законодав­ства, орендар не може поєднувати свою службову діяльність з роботою на іншій посаді, займатися підприємницькою діяльністю і одержувати від цього прибуток).

Юридичні особи, які беруть в суборенду земельні ділянки сільськогоспо­дарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, мають дотримуватись лише однієї умови: цей вид діяльності має бути вказа­ний в установчих документах. Жодних інших обмежень щодо укладання до­говорів суборенди земельних ділянок, орендарями та суборендарями яких є юридичні особи, законодавство не встановлює.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+