Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Як оподатковується орендна плата за землю згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб“?

Отримана в результаті передачі в оренду земельної ділянки сільськогоспо­дарського призначення, земельної частки (паю) орендна плата є доходом фі­зичної особи, з якого необхідно сплачувати податок. Податок встановлено у розмірі 13 відсотків від орендної плати, зазначеної в договорі оренди. Розмір орендної плати не може бути меншим мінімальної суми орендного платежу, встановленої законодавством з питань оренди землі. Відповідно до Указу Пре­зидента України від 13.09.2002 р. № 830/2002 „Про внесення змін до статті 1 Указу Президента України від 02.02.2002 року № 92“, рекомендовано запрова­дити плату за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 1,5 відсотка від визначеної відпо­відно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+