Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Який порядок нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з орендної плати?

Обов'язок утримати податок та перерахувати його до бюджету покладено на орендаря земельної ділянки сільськогосподарського призначення, зе­мельної частки (паю). Підприємства, установи, організації, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які є орендарями, утримують податок при виплаті орендної плати.

Якщо орендна плата виплачується у грошовій формі шляхом перерах­ування, то податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час ви­плати орендної плати єдиним платіжним документом.

Якщо орендна плата нараховується, але не виплачується орендодавцю, то податок з неї підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встано­влені законом для місячного податкового періоду. Якщо орендна плата ви­плачується у негрошовій формі чи готівкою з каси орендаря, то податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, на­ступного за днем такої виплати (п.п. 8.1.2., 8.1.4. Закону України „Про пода­ток з доходів фізичних осіб“).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+