Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Які наслідки тягне за собою невиконання сторонами зобов 'язань за договором оренди землі?

У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони не­суть відповідальність згідно із законом та договором.

Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду зе­мельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджа­ють використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати: 1) зменшення орендної плати або від­шкодування витрат на усунення недоліків; 2) відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідо­мленням про це орендодавця; 3) дострокового розірвання договору.

Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недоліка­ми переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки обумовлені до­говором оренди (ст. 36 Закону України „Про оренду землі“).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+