Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ПОРАДИ ОРЕНДОДАВЦЕВІ

Ви отримали сертифікат на земельну частку (пай). Якщо маєте наміри от­римувати дохід від своєї землі, то можете отримати державний акт на право приватної власності на землю і передати земельну ділянку в оренду на вигі­дних для вас умовах. Для цього необхідно запропонувати свою ділянку відразу декільком сільськогосподарським підприємствам чи фермерам, а вже потім вибрати з-поміж них того, хто запропонує найвигідніші умови оренди. Якщо належна Вам земельна ділянка є невеликою за розміром, то доцільно домови­тися із власниками суміжних земельних ділянок про те, щоб передати усі ді­лянки разом в оренду одній особі. Досить важливим і відповідальним є мо­мент укладання договору оренди землі. Визначаючи його таку істотну умову як строк дії договору оренди, слід мати на увазі, що коли термін є малим, то орендар, ймовірніше, не буде зацікавленим у дбайливому використанні пере­даної в оренду землі. Натомість, надто тривалий термін оренди може не відпо­відати Вашим інтересам, як власника землі. Тому в сучасних умовах доцільно укладати договори оренди землі строком від 3 до 6 років. Практика свідчить, що такий термін, зазвичай, влаштовує як власників землі, так і орендарів.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+