Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Одним з важливих напрямів земельної реформи в сучасному українсько­му селі є завершення приватизації землі. Протягом першого етапу реформу­вання земельних відносин в Україні вже практично завершене паювання зе­мель колективної власності. В результаті близько 6,7 млн. українських селян отримали земельні частки (паї). В ході наступного етапу земельної реформи на селі, який проходить в даний час, відбувається виділення земельних ча­сток (паїв) в натурі (на місцевості). Замість земельних часток (паїв) селяни отримують земельні ділянки, право власності на які посвідчується держав­ними актами на право власності на земельну ділянку.

Виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) є багатоетап- ним процесом, який регламентується низкою нормативно-правових актів, що періодично зазнають змін та доповнень. За таких обставин не лише пересічним громадянам, але і юристам іноді буває важко зорієнтуватися в та­кій великій кількості нормативних документів.

Ця глава висвітлює питання, що стосуються етапів процесу приватизації землі. Зокрема, вона містить запитання, які найчастіше виникають у влас- никьів земельних часток (паїв), та короткі обґрунтовані відповіді, які сприя­тимуть з'ясуванню основних положень національного законодавства, що регулюють сучасні правовідносини, пов'язані із приватизацією землі. Викладений матерьіал буде корисним власникам земельних часток (паїв), які мешкають у сільській місцевості, але і усім, хто цікавиться сучасним зе­мельним законодавством України з питань приватизації землі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+