Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Відповідно до Конституції України право власності на землю є гарантова­ним за умови, що це право було набуте і реалізується суб’єктами такого права виключно відповідно до закону (ст. 14). У разі порушення цього права кож­ному гарантується його захист у суді (ст. 55). Не позбавлені такого права й особи, які є постійними чи тимчасовими користувачами землі.

Чинне земельне і цивільно-процесуальне законодавство визначає проце­дури відповідно позасудового та судового захисту прав землевласників та землекористувачів у разі виникнення земельного спору.

Становлення і розвиток сучасних земельних правовідносин, що супро­воджуються поступовим збільшенням кількості власників земельних діля­нок, передусім виділених на основі земельних часток (паїв), характеризуєть­ся й збільшенням кількості різного роду спорів, що виникають у зв’язку з реалізацією права власності чи землекористування. За таких обставин зрос­тає й кількість землевласників (землекористувачів), які потребують захисту своїх прав та законних інтересів.

Вважаємо, що питання, висвітлені у цій брошурі, стануть в нагоді не ли­ше власникам землі чи її користувачам, але й усім тим, хто цікавиться питан­нями процедури вирішення земельних спорів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+