Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поради читачеві

Запитання та відповіді, викладені у цій брошурі, ґрунтуються на чинному законодавстві, зокрема, на положеннях Цивільного процесуального кодексу України 1963 р. (з останніми змінами від 11.05.2004 р.).

Шостого липня 2005 року набрав чинності „Кодекс адміністративного судочинства України“ (№ 2747-ІУ) (КАСУ), новий Цивільний процесуаль­ний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України ще 18.03.2004 р. А це — змінило існуючий нині порядок позовного провадження, в межах якого здійснюється розгляд та вирішення судом земельних спорів.

Розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб здійснювати­меться вже не судами загальної юрисдикції (місцевими судами), а адмініс­тративними судами за процедурою, визначеною новим КАСУ. Це означає, що заінтересована особа, яка має намір звернутися до суду із позовною зая­вою чи скаргою щодо вирішення земельного спору (чи сприяння у його розв’язанні), зобов’язана діяти відповідно до процесуального законодавства, чинного на момент звернення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+