Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.7. Автоматичне управління підживленням вуглекислим газом і досвіченням рослин

Додаткове опромінювання і вуглекислота потрібні рос­линам для підсилення фотосинтезу. Вміст вуглекислоти в теплиці підвищують шляхом спалення природного газу в спеціальних пальниках (газогенератори Г—4,5) або від­працьованим газом з котельної.

Управління здійснюється за заданою програмою з 24-го- динним циклом за допомогою реле часу (рис. 3.6). Гене- ратор імпульсів Г\ подає імпульси періодичністю 2 год на вхід 12-позиційного кільцевого лічильника БД. Реле КУ\—КУ12 спрацьовують з інтервалом 2 год, забезпечуючи роботу проміжного реле КУ15. Реле /СУ15 управляє газо­генераторами С02, розміщеними в теплицях. Після від­ключення реле ЛУЇ2 система повертається до вихідного стану.

При наявності газоаналізатора («Тельтов») регулюван­ня концентрації С02 здійснюється по двопозиційному за­кону. Якість регулювання забезпечується за рахунок двох автономних двопозиційних регуляторів, уставки яких від­різняються на 0,04 %. Це забезпечує ввімкнення виконав­чих механізмів і регулюючих клапанів двох груп газоге-

3.6. Схема автоматичого управління досвіченням і підживленням вуглекислим газом


нераторів. Вмикання схеми підживлення С02 автоматично блокується при зниженні рівня освітленості, при відкритих фрамугах і підвищеній відносній вологості в теплиці.

Досвічення рослин здійснюють за допомогою опроміню­ючих установок ОТ-400 з ртутними лампами ДРЛФ-400 в програмному або автоматичному (за допомогою датчика освітленості) режимі управління. При рівні освітленості нижче 5 клк п’ять опромінюючих установок в розсадній теплиці вмикаються з регульованим інтервалом від 0,5 до б хв. Це виключає токові сплески, що можуть виникати при одночасному вмиканні всіх ламп. Крім того, порого- вий пристрій має затримку 1—3 с, що забезпечує нечутли­вість до короткочасних спалахів світла.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+