Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Одним із елементів ринкової економіки є система національного фінансово-економічного контролю, яка формується в Україні. Важ­ливе місце у цій системі належить незалежному аудиту. Його фор­мування, розробка теорії і узагальнення практики аудиту, підготовка та перепідготовка кадрів аудиторів потребує величезної роботи. Зав­данням освітньо-професійного навчання і має слугувати навчальна дисципліна "Аудит".

У навчальному посібнику викладені основні питання теорії і прак­тики незалежного аудиту в Україні.

Це друге видання посібника, доповнене і перероблене відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів України, станом на 1 листопада 2000 року. Як і перше, друге видання посібника "Аудит" видається разом із задачником, який також суттєво перероблений і доповнений. У посібниках узагальнений більш ніж трирічний досвід роботи аудиторського підприємства, висвітлюються різні аспекти ауди­торської діяльності, особливості праці аудиторів, яка, на наш погляд, є найпрестижнішою і популярною серед спеціальностей економічного напрямку.

Посібник базується на таких нормативних і законодавчих актах, як Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХП, Національні нормативи аудиту України, Кодекс про­фесійної етики аудиторів України, затверджених рішенням Ауди­торської палати України від 18 грудня 1998 р. № 7 та ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+