Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Процедури перевірки на суттєвість

Це перевірки, які виконуються з метою одержання аудиторських свідчень про виявлення суттєвих викривлень фінансової звітності. Процедури перевірки на суттєвість бувають двох типів:

1. Документальні перевірки операцій та залишків.

2. Аналітичні процедури.

Ці процедури також є джерелами одержання аудиторських свідчень. Застосовують такі процедури одержання аудиторських свідчень:

— перевірки;

— спостереження;

— опитування;

— підрахунки;

— підтвердження;

— аналітичні процедури.

Перевірки полягають у вивченні первинних документів бухгал­терських регістрів, документів матеріальних звітів і доцільності про­ведення операцій з метою встановлення дійсного фінансового стану підприємства.

Спостереження — це спосіб контролю за виконанням іншими особами процедур за безпосередньої участі аудитора з метою об'єктив­ного сприйняття інформації. Наприклад, спостереження аудитора за проведенням працівниками підприємств інвентаризацій товарно-ма­теріальних цінностей або за виконанням процедур, які не залиша­ють сліду з точки зору аудиту.

Опитування осіб на підприємстві або поза його межами (фор­мально, неформально, письмово, усно) з метою одержання достовірної інформації. Він грунтується на компетентності, досвіді, незалежності і чесності опитуваних. Опитування може дати аудиторові нову інфор­мацію або підтвердити вже зібрані ним свідчення.

Підрахунки — арифметична перевірка точності бухгалтерських записів і проведення самостійних підрахунків.

Підтвердження — прийом контролю, коли відповіді на запити можуть підтверджувати інформацію бухгалтерських документів.

Аналітичні процедури полягають в аналізі співвідношень та тен­денцій. За результатами аналітичних процедур оцінюються зміни в діяльності підприємства, помилки фінансової звітності. Аналітичні процедури проводяться в основному у разі надходження додаткової інформації, яка не узгоджується з очікуваною.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+