Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Поняття суттєвості у вибірковому дослідженні

Поняття суттєвості щодо вибіркового дослідження означає, що помилка може бути віднесена до суттєвих не тільки за причиною її абсолютного розміру. Вибіркові дослідження проводяться не тільки аудиторами, а й службою внутрішнього контролю підприємства. У нашому випадку, коли значення частоти виявлення помилок внутрішнім контролем підприємства перевищують значення часто­ти невиявлення, яке є допустимим, на думку аудитора, то у цьому випадку суттєвість порушується.

Аудитори повинні з'ясувати, з якого моменту помилкові заяви, порушення у системі внутрішнього контролю, законодавства чи інші причини стають суттєвими для звітності підприємства. Значимість помилок або помилкових заяв залежить від значень показників, відоб­ражених у звітності підприємства. Звичайно аудитори визначають рівень суттєвості на стадії планування аудиту. Цей рівень визначає гранично допустимі помилки вибірки.

У висновку треба визначити плановий рівень суттєвості при пла­нуванні аудиту. Перевірка, проведена аудитором, дає підставу за помилками вибірки скласти уявлення про помилки генеральної сукупності.

Помилки генеральної сукупності зіставляються з плановим рівнем суттєвості. Якщо рівень помилки генеральної сукупності вищий за плановий, аудитори в аудиторському висновку роблять заперечення з цього приводу. Якщо помилки генеральної сукупності нижчі пла­нового рівня суттєвості, їх вважають несуттєвими.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+