Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Визначення відстаней по карті

Довжину ліній між двома точками на карті можна визначити з різ­ною точністю, використовуючи числовий, лінійний та поперечний масш­таби та за допомогою курвіметра. Наприклад:

1. Потрібно визначити довжину лінії між точками 212,8 (6812) і

171,3 (6713) на карті У-34-37-Б-в-4 масштабу 1:10 000.

Числовий масштаб карти 1:10 000. Отже, 1 см на карті відповідає 10000 см або 100 м на місцевості.

Горизонтальна проекція довжини лінії на місцевості


де ا - довжина відрізка на карті, см;

т - значення знаменника числового масштабу карти.

Довжина відрізка на карті між заданими точками дорівнює 10,4 см. Тоді довжина лінії' на місцевості, що її знайшли за формулою 7.1, дорівнює

Для прискорення переходу від виміряних довжин ліній на карті до відповідних відстаней на місцевості користуються лінійним і поперечним масштабами. Лінійний масштаб наведено на кожній топографічній карті.

Потрібно визначити горизонтальну проекцію довжини ліній між точками 156,9 (6511) і 140,5 (6612).

Для визначення горизонтальної проекції довжини лінії між заданими точками розмахом циркуля-вимірника охоплюють відстані на карті між точками 156,9 (6511) і 140,5 (6612). Потім за допомогою лінійного масш­табу (див. рис. 7.1) обчислюють шукану величину, яка дорівнює 655 м.

Якщо відстань на карті перебільшує розмір лінійного масштабу, тоді слід цю відстань розділити на складові: одна частина яких дорівнює відстані 1000 = ه метрів (розмір лінійного масштабу, який наведений внизу карти), а друга відповідає розмаху циркуля-вимірника, який охоплює домір ئ

Подпись:   Рисунок 7.1 - Визначення горизонтальної проекції довжини лінії за допомогою лінійного масштабу 1:10 000 В цьому випадку остаточно вимірювана відстань

Для підвищення точності роботи на карті використовують попере­чний масштаб (див. рис. 7.1), який дозволяє визначити відстань на карті або плані з точністю +0,1 мм в масштабі карти.

Розмахом циркуля-вимірника, що дорівнює відрізку між двома точ­ками на карті, встановлюють його на поперечному масштабі (див. рис.7.2) так, щоб права голка була розміщена на одній із вертикалей, а ліва - на од­ній із похилих ліній (трансверсалей) крайньої лівої основи. Обидві голки циркуля-вимірника повинні розміщуватись на одній горизонтальній лінії масштабу.

Рисунок 7.2 - Визначення горизонтальної проекції лінії за допомогою поперечного масштабу


Горизонтальна проекція лінії, яка обчислена за допомогою попереч­ного масштабу,

деا - довжина лінії на плані, см;- поділка основи поперечного масштабу.

Для даного прикладу горизонтальна проекція довжини лінії на міс­цевості

Довжину звивистих ліній (доріг, рік та ін.) визначають за допомогою курвіметра, який прокочують по звивистій лінії. Відліки знімають з точніс­тю до 0,1 поділки шкали курвіметра. Вимірювання виконують двічі і обчи­слюють значення кількості поділок курвіметра. Середнє значення множать на ціну поділки в масштабі і одержують довжину лінії (табл. 7.1).

Таблиця 7.1 - Обчислення довжини звивистої лінії за допомогою курвіметра


Точність визначення довжини лінії курвіметром 0,005 м масштабу плану. Тоді довжина р. Белічки 1050+5 м.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+