Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

При виконанні теодолітної зйомки спочатку створюється зйомочна геодезична мережа, а потім проводиться зйомка подробиць місцевості (внутрішньої ситуації). Основним приладом, який застосовується при цій зйомці, є теодоліт, призначений для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів. Зйомочною геодезичною сіткою при теодолітній зйомці може бути сітка трикутників або теодолітних полігонів, які складають групу суміжних багатокутників або теодолітних ходів (рис.1). Кінцями цих ходів мають бути точки геодезичної сітки, координати яких уже відомі. При зніманні порівняно невеликих ділянок зйомочна сітка може бути представлена одним полігоном або одним ходом. Хід, який прокладається всередині полігона для знімання ситуації називають діагональним.

Теодолітна зйомка передбачає такий порядок роботи:

1) закріплення точок повороту ліній на місцевості;

2) вимірювання ліній і кутів у полігонах і на ходах;

3) зйомка ситуації.

Точки повороту ліній закріплюються кілками, стовпами чи іншими знаками. Для вимірювання ліній застосовують сталеві мірні стрічки, рулетки, далекоміри різних видів та інші прилади, які дозволяють вимірювати лінії з відносною похибкою не більше 1:2 000 довжини лінії.

Кути у теодолітних полігонах і ходах вимірюють з помилкою не більше 0',5 (30").

Поряд з теодолітами при вимірюванні кутів нахилу лінії застосовують екліметри; для побудови прямих кутів при зйомці ситуації - екери, при зніманні ситуації застосовують також бусолі (гоніометри).