Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Вирішення задач по топографічних картах

1. Визначення відстаней між заданими точками

Довжину прямолінійного відрізка між точками на карті або плані вимірюють з графічною точністю, що відповідає величині 0,01 см. Одержаний результат переводять в довжину горизонтального прокладання даної лінії на місцевості, виражаючи його в метрах. Таке вимірювання виконують за допомогою лінійки з міліметровими поділками, або циркуля-вимірювача та графічних масштабів - лінійного чи поперечного.

Довжину ламаної лінії можна визначити по сумі її відрізків, якщо

Рис. 1 Вимірювання ламаної та звивистої лінійвони не дуже короткі (більше 2 см). Довжину ламаної лінії, що складається із коротких відрізків, вимірюють способом поступового нарощування розчину циркуля-вимірювача, як вказано на рис. 1, а.

Довжину звивистої лінії вимірюють описаним вище способом, розділивши її рисочками на приблизно прямолінійні відрізки (рис. 1,6).

При вимірюванні дуже звивистих ліній (наприклад річки) застосовують удосконалений різновид способу вимірювальним "кроком" - спосіб Ю.М.Шокальського. Основу його складають вимірювання річки малим розчином ("кроком") циркуля-вимірювача в 1 або 2 мм, та врахування коефіцієнта звивистості, який установлюється за розробленими еталонами (рис. 2). Попередньо зображення річки розмічається на ділянки з приблизно однаковою звивистістю, для кожної з них визначається кількість "кроків" пк, яка потім множиться на встановлену ціну "кроку"

, а також на коефіцієнт звивистості. Таким чином,

Для вимірювання великої кількості звивистих ліній доцільно використовувати курвіметр (рис. 3). Він являє собою два коліщатка різного діаметру, з'єднаних між

собою шестерінкою. Малим коліщатком 1 курвіметр прокочується по вимірюваній лінії; пройдена ним відстань відмічається на шкалі великого коліщатка 2 всмтав масштабі карти.

Якщо з якоїсь причини на карті або плані відсутній підпис масштабу, його можна визначити різними способами:

а)за кілометровою сіткою.

На топографічних картах масштабів 1 : 10 000 - 1 : 200 000 нанесена координатна (кілометрова) сітка. На планшетних рамках сітка має підписи. Для визначення масштабу карти вимірюють відстань між лініями кілометрової сітки і ділять на відповідну відстань на місцевості.

Відстань між лініями координатної сітки відповідає цілому числу кілометрів на місцевості й, залежно від масштабу, має різну величину (табл. 1).

Наприклад, на топографічній карті відстань між суміжними лініями кілометрової сітки дорівнює 2 см, на місцевості 1 км.

б) за номенклатурою аркуша карти або підписами географічних координат.

Для того. щоб визначити масштаб карти за

номенклатурою, треба знати міжнародну розграфку карт.

У відповідності з даними таблиці 2 кожний

масштабний ряд має свою форму позначень, а також розміри аркушів, за якими легко визначити масштаб карти.

Наприклад, який масштаб карти відповідає номенклатурі?

За таблицею знаходимо, що така номенклатура відповідає масштабу 1 : 25 000.

в) за географічною сіткою.

На рамках топографічних карт нанесені поділки, які через одну залиті чорною тушшю. Кожна така поділка відповідає одній мінуті географічних координат (довготи та широти). Одній мінуті дуги меридіана по східній або західній рамці відповідає на місцевості відстань1855 м. Вимірявши на карті довжину однієї поділки (мінути) і розділивши її на відстань 1855 м (на місцевості) одержують масштаб карти.

Наприклад, довжина однієї мінути на східній рамці топокарти дорівнює 3,7 см, на місцевості цій довжині відповідає1855 м.

, що

відповідає найближчому стандартному масштабу 1 : 50 000.