Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Навчальна дисципліна «Використання земель населених пунктів з основами містобудування» важлива для студентів спеціальності «Землевпорядкування і кадастр», які в майбутньому вирішуватимуть непрості питання регулювання земельних відносин і раціонального використання земель в населених пунктах.

Становлення в сучасних умовах ринкових відносин в Україні призвело до зміни методів та механізмів управління земельними ресурсами, що у свою чергу вплинуло на принципові зміни в містобудівній діяльності.

Особливі проблемні ситуації виникають в населених пунктах, де схрещуються інтереси різних землевласників і землекористувачів. Займаючи лише 11,5% від загальної площі території держави, тут концентруються основні промислово-виробничі фонди, які ініціюють до ефективного використання земель.

Населені пункти - це місця постійного проживання людей, які появились при переході до осілого способу життя у зв'язку з розвитком землеробства і тваринництва. Створення населених пунктів з відповідною організацією їх території і розміщенням житлових, громадських і інших будівельних об'єктів представляє собою їх планування і забудову.

Планування населених пунктів охоплює вибір, розрахунок і розміщення матеріальних елементів, організацію і обґрунтоване використання території і природного середовища для задоволення потреб населення.

Планування населених пунктів - це їх архітектурно-планувальна і просторово-територіальна організація з врахуванням багатосторонніх факторів, що забезпечує комплексне вирішення проблеми.

Сучасне містобудування - це теорія і практика розселення у всіх його формах і на всіх рівнях системи:

- на вищому рівні (держава, економічні райони);

- на середньому рівні (області, райони, промвузли);

- на нижчому рівні (міста, селища, села).

Всі ці рівні взаємопов'язані і при проектуванні населених пунктів потрібно дотримуватись обов'язкової підпорядкованості при переході від одного рівня до другого.

При цьому комплексно вирішуються питання соціально-економічного, сані­тарно-гігієнічного, інженерно-технічного, архітектурно-художнього характеру.

Головним принципом планування населених пунктів є забезпечення найкращих умов для проживання, праці і відпочинку населення.

Предмет планування населених пунктів як науки - це вивчення закономірностей розвитку населених пунктів, розробка способів і прийомів їх організації на певній території, упорядкування і благоустрій та поступова їх перебудова в населені пункти нового типу.

Від організаційно-правового регулювання земельних відносин в населених пунктах залежить функціональне та будівельне зонування, їх архітектурно-планувальна організація, розміщення об’єктів будівництва тощо.

Для успішного вирішення цього завдання потрібні висококваліфіковані фахівці землевпорядного профілю, які зможуть успішно працювати не лише в аграрному секторі, а й у міських управліннях земельних ресурсів, налагоджуючи ефективну співпрацю і професійне взаєморозуміння з органами архітектури і містобудування.

Метою вивчення цієї дисципліни є практична підготовка студентів в галузі управління земельними ресурсами в населених пунктах і раціонального використання земель за цільовим призначенням при їх планування і забудові.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+