Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Попередній розрахунок площі території під населений пункт

Розрахунок площі житлової зони населеного пункту проводиться за формулою:

Sжз = (S1 + S2 + S3 +S4 +... +Sn) ·К, де

Sжз - розрахункова площа під житлову зону, га;

S1 - площа території житлової забудови, га (сумарна площа ділянок при житлових будинказ);

S2- сумарна площа земельних ділянок при громадських об'єктах, га;

S3- площа зелених насаджень загального користування (приймається 12 м2 на одного жителя).

S4- площа під спортивним ядром (2,5 га).

Sn – інші можливі елементи території в межах сельбищної зони.

К - коефіцієнт, що враховує площу під вулицями, проїздами, К = 1,20.

Площа території під виробничу зону визначається за формулою:

Sвп = (Sскл + Sмтд + Sбд +Sкд +Sтс + … + Sn) ·К, де

Sвп - площа виробничо-промислової зони, га;

Sскл - площа складського сектора, га;

Sмтд - площа машинно-тракторного двору, га;

Sбд - площа будівельного двору, га;

Sкд - площа кінного двору, га;

Sтс - площа тваринницького сектору, га;

Sn – інші можливі елементи території в межах сельбищної зони.

К - коефіцієнт, що враховує площу під господарськими дорогами і проїздами, К= 1,10.

Площа ділянок для кожного окремого комплексу розраховується за формулою

,

Де Sзаб. – площа під забудовою в комплексі, м2

Р - нормативна щільність забудови для даного комплексу, %

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+