Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Функціональне зонування території та використання земель за цільовим призначенням і формами власності

У кожному населеному пункті міського чи сільського типу є певні виробничо-промислові підприємства, і залежно від їх територіально-взаємного розміщення створюється відповідний санітарно-гігієнічний стан, умови праці і побут жителів.

Процес перебудови існуючих і будівництво нових населених пунктів здійснюється за принципом зонування їх території, який увійшов в теорію і практику планування населених пунктів.

За цим принципом територія населених пунктів поділяється на такі функціональні зони:

- промислову (виробничу);

- транспортну;

- житлову (сельбищну);

- зелену (захисну);

- сільськогосподарську.

Специфічна функція зонування полягає в найбільш раціональному розподілі території населеного пункту для різного використання і визначення місць для розташування будівель залежно від їх призначення, поверховості і виду будівельних матеріалів (рис. 1).

Виходячи з цього, зонування поділяється на функціональне і будівельне.

Функціональне зонування - це розподіл території населеного пункту на окремі частини, які визначені для певного цільового призначення.

Функціональна зона - це поняття збірне. Вона може розміщуватись в одному місці або розосереджено на декількох ділянках. В сільських населених пунктах їх територія поділяється на дві основні зони: житлову (сельбищну) і виробничу. При цьому можуть бути виділені санітарно-захисна, комунально-складська і транспортна зони.

В житловій зоні розміщаються житлові будинки, громадські будівлі, вулиці, площі-майдани, масиви зелених насаджень, спортивні споруди, об'єкти інженерно-технічного призначення.

У виробничій зоні розміщаються будівлі і споруди, необхідні для обслуговування процесів виробництва даного господарства, дороги і під'їзди, смуги зелених насаджень.

При вирішенні питання функціонального зонування території населеного пункту враховуються економічні, санітарно-гігієнічні, інженерно-технічні, художньо-естетичні вимоги.

При плануванні сільського населеного пункту функціональному зонуванню приділяється належна увага. Житлова зона розміщається з навітреної сторони відносно виробничої і вище за рельєфом, а також враховуються інші фактори впливу при вирішенні взаємного територіального розміщення зон.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+