Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Баланс території населеного пункту

Раціональне використання земель населеного пункту - важливий показник системи техніко-економічних показників проекту його планування.

Баланс території характеризує використання території за цільовим призначенням. Розмір територій для окремих планувальних структур залежить від конкретних умов проектування об'єкту, вихідних даних, але остаточне рішення приймається і погоджується відповідно до нормативів, поданих в Державних Будівельних нормах України ДБН Б.2.4-1 -94, які регламентують розміри земельних ділянок для тих чи інших цілей.

Таблиця 5

Баланс території населеного пункту

№№

п/п

Елементи території

Форма власності

Площа, га

% від загальної площі


І.Житлова зона
1

Житлові території – всього

В тім числі:

а) з садибною забудовою

б) з блокованою забудовою

в) з секційною забудовою
2

Ділянки при громадських закладах
3

Вулиці, проїзди, майдани
4

Паркова зона, спорт ядро

Разом

ІІ. Виробнича зона
1

Складський сектор
2

Машинно-тракторний двір
3

Будівельний двір
4

Кінцевий (робочий) двір
5

Тваринницький комплекс (ферма)
6.

Господарські дороги і під’їзди

Разом

Всього по населеному пункту
Запитання для самоперевірки

1. Функціональне зонування території населених пунктів. Його зміст.

2. Основні функціональні зони в населених пунктах. Їх територіальне розміщення в плані села.

3. Санітарно-гігієнічні вимоги при розміщенні основних зон населеного пункту.

4. Функціонально-композиційні осі при територіально-планувальній організації населеного пункту.

5. Як вибирається місцерозташування головного майдану громадського центру.

6. Класифікація вуличної мережі сільських населених пунктів.

7. Системи вуличної мережі населених пунктів.

8. Вулиці як технічна основа плану населеного пункту.

9. Поздовжні ухили і горизонтальні криві на трасах вулиць.

10. Поперечний архітектурний профіль вулиці. Основні елементи вулиці.

11. Ширина головних і житлових вулиць залежно від функціонального призначення і поверховості забудови.

12. Будівельне зонування сельбищної території. Будівельні зони в плані села.

13. Варіанти розміщення будівельних зон залежно від конкретних умов.

14. Розміщення будівельних зон в поєднанні з громадським центром.

15. Зміст балансу території населеного пункту. Критерії щодо розміру території окремих елементів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+