Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1.1. Зміст і завдання інженерної підготовки території

У практиці проектування населених пунктів використовуються в основному землі, як і непридатні для ведення сільського господарства, але потребують відповідного освоєння, тобто інженерної підготовки території для будівництва, облаштування та експлуатації населеного пункту.

Заходи по облаштуванню населених пунктів охоплюють три основні групи завдань:

§ Інженерну підготовку території для будівництва і благоустрою населеного пункту;

§ Інженерний благоустрій території;

§ Покращення природних умов, мікроклімату, зручностей і художньо-естетичних умов життя, побуту і праці населення.

Інженерна підготовка території населеного пункту – це комплекс інженерних заходів з метою покращення і зміни природних умов, ліквідації або обмеження фізико-геологічних процесів їх розвитку та впливу на територію населеного пункту.

До інженерної підготовки території відносяться такі заходи: захист від підтоплення, пониження ґрунтових вод і осушення, захист від затоплення та укріплення берегових смуг водоймищ, протиерозійні заходи та боротьба з яроутворенням, заходи проти зсувів, селевих потоків, штучне зрошення тощо.

Вище перелічені фізико-геологічні процеси можуть спричиняти зміни поверхні і форми рельєфу території населеного пункту, що в свою чергу, погіршувало б природні умови з появою заболочення, утворенням ярів, зсувів тощо. Тому завданням інженерної підготовки є забезпечення стабільності поверхні території і приведення її у придатний стан для будівництва населеного пункту.

Інженерна підготовка території тісно пов’язана з інженерним благоустроєм і обладнанням населеного пункту.

Окремі види заходів з інженерної підготовки одночасно є елементами благоустрою. Це організація стоку поверхневих вод, закріплення ярів, вертикальне планування тощо.

Повне використання території, вибраної для будівництва населеного пункту, сприяє створенню його компактності, скороченню протяжності вуличної мережі, підземних комунікацій, трас громадського транспорту і інших елементів, а в результаті скороченню витрат коштів на будівництво, благоустрій та експлуатацію населеного пункту.

Конкретні завдання з інженерної підготовки території визначаються вже в процесі вибору території під населений пункт, розробки техніко-економічних основ розпланування та складання його генерального плану. Основні заходи з інженерної підготовки території повинні здійснюватись до початку будівельних робіт.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+