Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова до ІІ тому

Курс «Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні» передбачає ознайомлення студентів, насамперед магістрів, з теоретичними аспектами державотворення та загальними уявленнями про історію й сьогоденну практику державних органів влади та місцевих управлінських структур.

Програма запропонованого курсу складається із 2-х модулів, кожний із яких складається з 6 тем. Дидактико-методичний матеріал подано у випуску двотомного навчального посібника.

І-й том написано у співавторстві. Авторами є Багмет М. О. - проректор, завідувач кафедри державної політики і менеджменту Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, і Коваль Г. В. - заступник директора Інституту державного управління, кандидат політичних наук, доцент, державний службовець VII рангу.

У зміст І-го тому включено історію українського державотворення в часи античності та раннього середньовіччя, княжої доби (Київської Русі) і Галицько-Волинського князівства, входження українських земель до Литви і Речі Посполитої, існування Запорозької Січі і козацької республіки, Г етьманщини та розподілу території України між Російською і Австро-Угорською імперіями. Певна кількість матеріалу відводиться і висвітленню питання відносно історії управлінських засад на Миколаївщині.

У ІІ томі відображено як історію управлінських структур в Україні у ХІХ-ХХ століттях, так і охарактеризовано суть державного управління і місцевого самоврядування після проголошення у 1991 р. незалежності України. Особливу увагу зосереджено на вивченні сучасних реформістських моделей політико-організаційних принципів державного управління і місцевого самоврядування.

Авторами ІІ тому є такі науковці та викладачі Чорноморського державного університету імені Петра Могили: Багмет М. О. - доктор історичних наук, професор; Ємельянов В. М. - доктор наук з державного управління, професор, державний службовець І рангу; Євтушенко О. Н. - доктор політичних наук, в. о. професора; Котляр Ю. В. - доктор історичних наук, професор; Куташев І. В. - доктор політичних наук, в. о. професора; Дерега В. В. - кандидат політичних наук, доцент; Коваль Г. В. - кандидат політичних наук, доцент, докторант; Палагнюк Ю. В. - кандидат політичних наук, в. о. доцента, докторант; Татаренко В. Б. - кандидат наук з державного управління, в. о. доцента; Матяж С. В. - кандидат наук з державного управління, старший викладач; Штирьов О. М. - кандидат наук з державного управління, старший викладач; Міхель Д. О. - аспірант; Гуцалова М. В. - провідний фахівець університету.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+